Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

MU’JIZAT ISRA’ DAN MI’RAJ


Dimaksudkan dengan Al-Isra’ di sini ialah perjalanan yang mulia lagi bersejarah dan Masjid Al-Haram di
Makkah ke Mas jid Al- Aqsa di Al-Quds di Palastin, adapun Mi’raj pula ialah peristiwa naik kelapisan
langit tertinggi di mana Nabi Muham mad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam telah bertemu dengan Allah
Rabbul Jalil, kesemuanya ini berlaku dalam semalam sahaja.
Pendapat sejarah telah berbelah bagi tentang masa berlakunya mu’jizat Isra’ dan Mi’raj iiii. Ada
yang mengatakan benlakunya dalam tahun kesepuluh selepas kebangkitan dan pengutusan baginda.
Pendapat Ibnu Sa’d yang telah diganiskan di dalam kitabnya “AT-TABAQAT AL-KUBRA” mencatitkan
bahawa mu’jizat ini berlaku sebelum lapan belas bulan hijrah RasuluLlah.
Terdapat satu persoalan yang lain pula telah ditimbulkan iaitu apakah perjalanan RasuluLlah ini
dengan ruhnya sahaja ataupun ruh dan jasad sekali. Pendapat ramai orang Islam ialah nih disertai dengan
jasad sekali dan di sinilah baru ternampaknya mu’jizat pengembaraan baginda yang mulia yang telah
dikurniakan kepada junjungan kita Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam.
Tentang kisah pengembaraan ini telah dibidangkan oleh Imam Bukhani dan Muslim dengan
selengkapnya. Di malam yang bersejarah ini RasuluLlah telah menunggang “Buraq” sejenis binatang
besar sedikit dan keldai dan kecil sedikit dan baghal. Binatang ini melangkah kakinya sejauh mata meman
dang. Setelah baginda sampai dan masuk ke dalam Masjid Al—Aqsa serta menunaikan sembahyang dua
raka’at, Jibril membawa baginda dua biji gelas, satu berisi arak dan yang satu lagi berisi susu. RasuluLlah
memilih susu, lalu Jibril pun berkata:“Engkau telah memilih yang fitrah dan semulajadi” Setelah itu barulah RasuluLlah naik ke langit
pertama, ke dua, ke tiga dan seterusnya dibawa ke “Sidratul Muntaha” dan di situlah Allah
menyampaikan kepada baginda segala apa yang telah disampaikan. Antaranya Allah menyampaikan
kewajipan sembah yang lima waktu sehari semalam ke atas tiap—tiap Muslim lelaki dan perempuan yang
mana pada mulanya diwajibkan lima puluh raka’at sehari semalam.
Pada keesokan pagi baginda menceritakan segala-galanya dan apa yang ternampak oleh mata
kepalanya kepada umum. Cerita dan RasuluLlah SallaLlahu ‘Alaihi Wasallam menyebabkan orang
Musyrikin semuanya bergelak ketawa dan membawa berita yang pelik dan mengetawakan ini, kepada
yang lain untuk diketawakan. Di samping itu terdapat di antara mereka yang mencabar RasuluLlah
dengan meminta supaya menceritakan dan mernbuat satu gambaran tentang “Baitul Muqaddis” yang telah
dilihat oleh RasuluLlah kalaulah betul baginda telah pergi dan sembahyang di dalamnya. Sebenamya
untuk membuat gambaran atau laporan memang sukar kerana di masa itu tidak terlintas di ruangan kepala
dan ingatan baginda SallaLlahu ‘alaihi Wasallam untuk meneliti sehalusnya berapa tiang, berapa pintu
dan sebagainya. Walaupun begitu Allah Subhanahu Wa ta’ala telah menampakkan di mata kasar
RasuluLlah gambar dan pemandangan Baitul Muqaddis secara terperinci dengan tiga dimensinya. Ini
membawa RasuluLlah dapat menjawab pertanya yang dihadapkan kepada baginda dan dengan ini juga
baginda dapat menjawab cabaran mereka tadi dengan menjawab selengkapnya segala pertanyaan mereka.
Al—Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadith RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallarn, katanya: “Puak
Quraisy telah mendusta segala cakapku, kemudian akupun bangun ke anjung (Saidina Ismail). Lepas itu
Allah pun menampakkan kepadaku “Baitul Muqaddis”, membolehkan aku menceritakan segala—galanya
tentang tempat-tempat dan tanda-tanda keistimewaan pemandangan Baitul Muqaddis yang dipaparkan
oleh Allah Subhanahu Wata’ala.
Beberapa orang Musyrikin yang telah mendengar cerita Isra’ dan Mi’raj itu berkejar menemui
Sayyidina Abu Bakar dan menceritakan perihal Nabi Muhammad yang dikatakan telah pergi ke Baitul
Muqaddis dan naik ke langit dengan harapan Sayyidina Abu Bakar terperanjat dan kebingungan tetapi
dengan tenang Sayyidina Abu Bakar menjawab; “Sekiranya itu yang diceritakan oleh baginda maka
semuanya adalah benar belaka. Sebenarnya aku telah mempercayai Nabi Muhammad tentang perkara—
perkara lain yang lebih dari itu”.
Pada subuh pagi hari Isra’ itu jibnil telah datang dan mengajar Nabi Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam cara-cara, rukun-rukun dan segala sesuatu mengenai fardhu sembahyang dan waktuwaktunya.
Adapun RasuluLlah sebelum diturunkan sembahyang itu padanya, baginda sembahyang dua
raka’at pagi dan dua raka’at petang. Segala—galanya adalah mengikut sepertimana yang dilakukan oleh
Sayyidina Ibrahim ‘alaihissalam.
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Sepatah kata mengenai RasuluLlah dan mu’jizat:— Setengah-setengah pengkaji sejarah RasuluLlah
begitu gemar memperbesar-besarkan sangat tentang penghidupan Nabi Muhammad sebagai manusia
biasa. Ini mereka lakukan ketika mengulas dengan panjang lebar bahawa kehidupan seharian bagmda
sebagai tidak berpaut dan bertaut dengan perkara—perkara luar biasa iaitu mu’jizat. Mereka mengatakan
bahawa baginda pernah menegaskan bahawa ia tidak ada kena-mengena dengan mu’jizat. Pengulasan
mereka itu bersandarkan kepada sepotong ayat Al-Qur’an yang berbunyi:
قُ لْ إِ نَّ مَ ا الآيَ اتُ عِ ندَ اللّ هِ
Surah A1-An’am 6: 109
“Katakanlah (hai Muhammad) sesungguhnya perkara perkara mu’jizat itu berada di sisi Allah”.
Gambaran ini menyebabkan sipembaca sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaibi Wassalam
akan mendapat gambaran di kepalanya bahawa penghidupan seharian Nabi Muhammad itu memang jauh
dan tidak berbau langsung dengan perkara perkara yang selalunya dikurniakan oleh Allah Subhanahu
Wata’ala kepada para anbiya’Nya yang terdahulu untuk menyokong dan memperkuatkan risalah dan
pengutusan mereka.
Fiqh Al-Sirah 1
84
Bila kita perhatikan dan mengkaji dengan teliti tentang pendapat dan teori ini nescaya ternampak
tembelangnya kerana pendapat mi adalah dianjurkan dan didokong oleh para orientalis seperti Gustov
Lobon, Ojist Kont, Hume, Gold Zihar dan lam-lain lagi. Timbulnya pendapat dan teori ini adalah
disebabkan oleh ketiadaan iman dan kepercayaan mereka terhadap pencipta mu’jizat tadi iaitu Allah
Subhanahu Wata’ala kerana apabila keimanan dengan Allah tidak menetap di sanubari seseorang itu
maka persoalan dan perkara yang lain menjadi gampang belaka dan di kala ini tidak perlu lagi kepada
mu’jizat mu’jizat itu.
Malangnya pendapat ini telah disambut baik oleh setengah-setengah orang Islam dan memang
malang nasib dunia Islam di mana kalangan orang Islam sendiri telah berusaha dan bertungkus-lumus
untuk menyebarkan hasil pemikiran asing ini. Usaha penyebaran yang merosakkan ini dilakukan tidak
lain kerana mereka tertawan dan tertipu dengan keindahan putar-belit barat, terpesona dengan godaan
kemajuan sains dan teknologi barat. Antara mereka yang terpengaruh dengan ke indahan pesona
kemajuan dan teknologi barat itu ialah Syaikh Muhammad ‘Abduh, Muhammad Farid Wijdi, dan Hussain
Haikal.
Dan bila penyerang ideologi dan seteru Islam yang profesional mendapati ada juga orang Islam
yang cuba melariskan pendapat-pendapat barat ini maka semakin bertambah luas lagi jalan dan peluang
baru kepada penyerang ideologi ini untuk memasukkan dengan lebih banyak lagi racun-racun berbisa ke
dalam masyarakat ummat Islam dan tidak perlu lagi taktik yang tradisional untuk melancar serangan
terang-terangan terhadap ‘aqidah Islam dan menanam fahaman athies di otak kepala orang-orang Islam.
Yang demikian mereka cuba memberi gambaran dan sifat-sifat yang tertentu kepada RasuluLlah
seperti keharuan, kepintaran, kepenganjuran dan bermacam-macam lagi di dalam bentuk-bentuk yang
menarik sekali dan di masa yang sama mereka cuba membuat sesuatu gambaran penghidupan Rasu
luLlah yang terpisah dan mu’jizat dan luar biasa yang bukan bukan yang tidak boleh sampai oleh akal
manusia yang singkat.
Tujuan mereka berbuat demikian ialah supaya lama-kelamaan akan tercipta suatu gambaran dan
nama baru mengenai diri RasuluLlah di kalangan umat Islam. Boleh jadi mereka menamakan Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wassalam yang pintar atau Muhammad pemimpin atau Muhammad Perwira atau apa
sahaja yang boleh melenyapkan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wassalam sebagai Nabi dan Rasul di
mana segala sifat dan faktor keNabian, wahyu dan sebagainya dan perkara—perkara ghaib malah apa
sahaja yang boleh menukarkan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wassalam dan alam keNabian dan
keRasulan kepada metologi dan cerita-cenita dongeng kerana keNabian berasaskan wahyu dan mu’jizat
sedangkan manusia dari dongeng metologi tidak sedemikian.
Akhirnya segala-galanya ini membawa kepada suatu tanggapan dan kepercayaan bahawa sebab
ramainya bilangan pengikut Nabi Muhammad tidak lain tidak bukan adalah kerana kepintaran dan
kecerdikanNya. Cubalah perhatikan semuanya nampak dengan jelas dan nyata tentang maksud mereka
menamakan penganut ugama Islam dengan Nabi Muhammad di tempat ‘muslimin dan Muslim’.
Tetapi apakah tujuan sebenarnya di sebalik gambaran dan lukisan tentang hakikat Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wassalam yang sebenarnya itu? Sekiranya ingin kita menyingkap dan mendedah di
bawah cahaya logik dan kajian objektif maka ternyatalah kepada kita:—
i) Sekiranya kita kembali meneliti sekali lagi tentang zahiriyyah dan gejala wahyu itu dan telah
pun kita memperkatakan selengkapnya bahawa ia menjadi unsur utama dalam penghidupan seharian
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wassalam maka ternyata kepada kita bahawa sifat—sifat yang lain tanpa
ragu-ragu lagi. KeNabian adalah satu hakikat yang tidak dapat disukat atau dipertimbangkan mengikut
perasaan biasa manusia. Demikian juga mu’jizat, yang merupakan anugerah istimewa dan unggul kepada
peribadi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam yang tidak boleh dilucutkan atau dibenteras ‘mu’jizat’
dan perkara—perkara luar biasa ini kecuali setelah berjaya melucutkan sama sekali sifat keNabian
darinya atau akibat akhirnya ialah mengingkarkan agama itu sendiri.
Meskipun tujuan maklumat ini tidak dinyatakan sejelasnya oleh pengkaji-pengkaji dan kalangan
orientalis umun dengan hanya menyebut kepintaran Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam,
kecerdikan, keberanian, kebijaksanaannya bermain politik dan sebagainya sudah cukup untuk
Fiqh Al-Sirah 1
85
membayangkan dan menyatakan tujuan dan matlamat mereka itu kerana tujuan dan maksud biasanya
datang selepas pembayang.
Oleh kerana setengah-setengah mereka ini tidak sabar dan sanggup menahan lebih jauh lagi maka
tidak ada jalan lain melainkan meluahkan isi hati mereka dengan menyatakan secara terang—terangan
bahawa mempercayai agama itu sama dengan mempercayai perkara mu’jizat yang mustahil.[ Dr. Shibli
Shamil mengatakan mi dalam muqaddimah terjemahan ke bahasa Arab sebuah buku ulasan mengenai
teori Evolusi Darwin.]
Bukankah engkau lebih mengetahui bahawa tidak ada erti untuk memperkatakan sesuatu tentang
keengkaran atau k imanan mereka terhadap mu’jizat itu, sekiranya sejak awal—awal lagi mereka telah
mengingkar agama itu sendiri.
ii) Andaikata kita meneliti tentang sirah kehidupan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam kita
dapati begitu banyak sekali Allah Subhanahu Wata’ala menunjukkanmu ke atas Nabi Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam. Semuanya tidak dapat kita tolak kerana sirahnya adalah mengikut sandaran
hadith yang benar dan riwayatnya bertaut pula, yang membawa kita percaya sepenuhnya malah mencapai
peringkat kita meyakininya.
Antaranya peristiwa mengeluarkan air dari antara jari—jarinya yang mulia. Peristiwa ini
diceritakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab hadithnya di bawah tajuk ‘Air Sembahyang’, Imam
Muslim pula mencatitkannya di dalam bab sifat, atau tingkah laku, Imam Malik meriwayatkannya di
dalam kitabnya Al-Muwatta’ di bawah judul ‘Kebersihan’ dan dan para imam hadith terkemuka yang lain
mengikut aliran masing-masing. Al-Zarqani sendiri yang mengambil dari Al Qurtubi menceritakan
dengan katanya: ‘Sesungguhnya pengaliran air antara jari—jari Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
disebut beberapa kali di dalam beberapa tempat kejadian yang bersejarah, sirahnya mengikut berbagai
aliran yang kesemuanya membawa kepada pengetahuan yang benar dan sahih terhadap peristiwa mi.
Dan di antara yang lain pula ialah hadith pembelahan bulan di zaman RasuluLlah iaitu ketika itu
puak musyrikin meminta baginda melakukan sedemikian. Al-Bukhari telah meriwayatkan di dalam kitab
hadithnya di dalam fasal ‘Ahadithul Anbiya’ dan Muslim di dalam fasal ‘Sifatul Qiyamah’ begitu juga
para ‘ulama’ hadith yang lain. Ibnu Kathir berkata: ‘.... tentang ini banyak hadith mutawattir dengan
sandaran yang benar dan boleh dipercayai telah memperkatakan seluruh ‘ulama’ sepakat memperkatakan
tentang peristiwa yang bersejarah ini berlakunya di zaman RasuluLlah, di mana ianya merupakan antara
mu’jizat-mu’jizat yang teragung.
Yang peliknya mereka tidak berhenti-henti memperhebohkan dengan mencanangkan sifat-sifat
kepintaran Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam di samping melucutkan dan mengenepikan segala
sesuatu yang berupa mu’jizat dan sesuatu yang luar biasa dan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
dan ketika yang sama mereka sengaja melupakan segala hadith yang benar dan bertaut (mutawattir),
langsung tidak memberi sebarang perhatian. Positif pun tidak, negatif pun tidak juga. Seolah-olah kitabkitab
hadith tidakpun mengandungi perkara ini sedangkan apa yang dikemukakan lebih daripada sepuluh
aliran dan cara saranan.
Sebabnya mereka membisu ialah untuk mengelak diri supaya tidak terjerumus kepada masalah yang rumit
di mana mereka terpaksa menghadapnya ketika bersekemuka dengan hadith-hadith tadi kerana hadith—
hadith ini amat terang bercanggah dengan prinsip-prinsip yang berputar ligat di otak kepala mereka. [
‘Antara mereka ialah pengarang Hayat Muhammad SaLlaLlahu ‘alaihi Wasallam yang begitu terang
sekali hendak melepaskan dari ikatan hadith supaya teorinya begitu romantis dan tidak ditempelak oleh
hadith itu. Beiau ialah Hussain Haekal.]
iii) Perkataan mu’jizat ini bila diperhatikan dengan teliti maka didapati ia tidak mempunyai satu
definasi yang tersendiri dan apa yang telah diertikan semata—mata makna dan pengertian yang nisbi atau
relatif. Mengikut apa yang telah dita’rifkan, perkataan mu’jizat ini bermakna perkara-perkara yang luar
biasa dan perkara ini pula sering bertukar dan berubah mengikut peredaran masa, kadang-kadang berubah
ertinya dan satu kebudayaan ke satu kebudayaan dan kebolehan sesuatu umat. Biasa berlaku di suatu
Fiqh Al-Sirah 1
86
masa yang lalu mu’jizat dan luar biasa bagi puak yang perimitif yang tidak mempunyai ilmu
pengetahuan.
Tapi yang sebenarnya mengikut orang yang berfikiran waras bahawa ‘biasa dan luar biasa’ itu
kesemuanya asal mu’jizat dan luar biasa berlaku.
Cakrawala mu’jizat, peredaran planet mu’jizat, ‘akal fikiran manusia mu’jizat, kuasa tarikan bumi
mu’jizat, perjalanan darah mu’jizat, jiwa dan roh manusia mu’jizat sehingga manusia sendiri pun mu’jizat
juga. Memang tepat sekali apa yang disifatkan oleh ahli flkir Peranchis Chateaubriand katanya: “Manusia
ini ialah penghidupan metafizika”
Malangnya manusia ini selalu terlupa nilai mu’jizat pada keseluruhannya kerana setiap waktu
berkisar dan bermain dengannya, entah kerana mereka tidak tahu atau kerana bongkak, dikira mu’jizat itu
hanya pada perkara yang memeranjatkan sahaja.
Manusia sering membuat ukuran untuk mempercayai atau tidaknya terhadap sesuatu perkara itu
berdasarkan biasa atau luar biasanya sesuatu perkara. Inilah kejahilan manusia yang paling aneh
meskipun ianya telah maju di bidang kemajuan dan pengetahuan.
Sekiranya manusia itu merenung dan memerhatikan dengan penuh ketelitian ke arah ‘alam akan
terhidanglah kepadanya suatu ciptaan yang semuanya serba mu’jizat belaka dan akan tersinar di otak
kepalanya bahawa Tuhan yang mencipta alam ini tidak mengalami kesulitan dan kesukaran baginya untuk
menokok-tambah sebarang mu’jizat yang lain pula ke atas ‘alam ini ataupun menukar-ganti setengahsetengah
sistem yang biasa dikendalikan kepada suatu cara yang lain pula. Seorang orientalis Inggeris
“William Jones” pernah menyuarakan hasil renungan beliau terhadap ‘alam ini dengan katanya:
“Tidak sukar bagi tenaga yang telah mencipta ‘alam ini untuk menambah atau membuang
sebahagian darinya. Memang senang untuk mengatakan bahawa perkara ini tidak tergambar di kepala
manusia. Yang sebenarnya orang yang mengatakan demikian tidak tergambar di kepalanya gambaran
sebenar tentang kewujudan ‘alam ini”.
Ertinya kalaulah ‘alam ini tidak ada kemudian diceritakan kepada orang yang engkar dan tidak
percayakan perkara-perkara mu’jizat dan luar biasa bahawa dunia ini akan ada, dengan serta merta dia
akan menjawab bahawa perkara ini tidak mungkin berlaku dan tidak terlintas di kepalanya kerana
keengkarannya terhadap mu’jizat.
Inilah apa yang harus difahami oleh setiap Muslim tentang RasuluLlah dan segala yang telah
dikurniakan Tuhan kepada baginda dan mu’jizat yang luar biasa.
(2) Rahsia berlakunya Isra’ dan Mi’raj dalam keadaan RasuluLlah sedang mengalami cubaan:—
Begitu pahit dan maung sekali segala pancaroba yang dirasai oleh RasuluLlah dan pihak Quraisy dan
yang paling dahsyat sekali dialami oleh RasuluLlah ialah penghinaan di Thaif seperti yang telah kita
perkatakan dahulu. Di dalam do’a restu baginda ke hadrat Ilahi ketika baginda berehat dan penat lelah di
pokok-pokok di dusun anak-anak Rabi’ah nampak sekali kelemahan dan keperluan manusia kepada
pertolongan Ilahi dan inilah pengakuan kehambaan manusia kepada Tuhan Rabbul ‘Alamin; Di dalamnya
juga menampakkan pengaduan RasuluLlah kepada Allah Subhanahu Wataàla di samping merestui
pertolongan dan kurniaannya, juga terbayang kegelisahan apakah ini suatu kemurkaan dari Allah kerana
sesuatu perintah yang telah terlanggar. Oleh yang demikian di antara do’a restu baginda “sekiranya ini
tidak mendapat murka maka tidaklah hamba hiraukan”.
Selepas itu disusuli pula dengan peristiwa Isra’ — Mi’raj di mana peristiwa ini adalah kurniaan
Allah kepada Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam demi untuk memperkuatkan dan memperbaharui
keazaman dan menerangkan bahawa segala pancaroba yang dihadapi oleh RasuluLlah bukanlah suatu
angkara murka dari Allah dan dasar Ilahi dengan manusia tercinta dan demikian juga sunnah dan dasar
da’wah Islamiyyah di setiap waktu dan ketika.
(3) Perjalanan Isra’ RasuluLlah ke Baitul Muqaddis dan keberangkatan kelapisan langit ketujuh
merupakan satu peristiwa yang besar ertinya. Antaranya mempertandakan bahawa Baitul Muqaddis
bukanlah satu tempat biasa malahan ianya tempat qudus dan suci di sisi Allah dan mempertandakan
bahawa di sana tersemat satu pertalian yang erat di antara kebangkitan ‘Isa bin Maryam ‘alaihissalam
Fiqh Al-Sirah 1
87
dengan risalah RasuluLlah, tegasnya wujudnya suatu pertalian dan hubungan yang rapat dan erat di antara
para Anbiya’ seluruhnya di dalam siri pengutusan mereka ke’alam ini.
Peristiwa ini juga memberi suatu suluhan isyarat bahawa setiap masa harus berwaspada dan
menjaga keselamatan dan kehormatan tanah suci ini serta menjaganya dari sebarang rupa pencerobohan
dari luar dan dalam. Inilah hikmat Ilahi yang seolah-olah telah memberi amaran agar setiap Muslim tidak
akan membelakangkan masalah Baitul Muqaddis yang telah dinodai oleh tangan-tangan Zionis dan
meminta dari setiap Muslim supaya membersihkan tanah ini dan noda kecemaran yang telah melandanya.
Siapakah yang mengetahui bahawa peristiwa Isra’ yang teragung inilah mendorongkan
Salahuddin A1-Ayubi Rahimahullah bangun serentak menyeru kaum Muslimin menentang dan
menghalau musuh salibi durjana dan berambus pulang ke Eropah semula dengan diselubungi oleh
mendung kegagalan yang sial.
(4) Susu ialah yang menjadi pilihan RasuluLlah ketika Jibril membawa datang satu piala yang
berisi susu dan yang satu lagi berisi arak; ianya sebagai simbolik kepada Islam, agama fitrah dan
semulajadi. Jelasnya ‘aqidah dan hukum-hakam agama mi sesuai dan seiring dengan kehendak semulajadi
manusia seluruhnya, tanpa ada suatu apapun di dalam Islam bercanggah dengan sifat—sifat semulajadi
manusia. Andaikata ‘alam ini dan tabi’at semulajadi diibaratkan dengan suatu badan dengan dimensinya
maka Islam pula ialah baju yang terpotong mengikut ukuran yang benar—benar menepati ukuran badan
tadi.
Inilah sebabnya mengapa Islam tersiar dengan meluasnya ke merata tempat dan diterima oleh
segenap lapisan masyarakat. Walau setinggi mana manusia mencapai tamaddun dan kemajuan kebendaan
namun ia tetap mahu menjawab laungan perasaan dalaman yang bersifat semulajadi dan untuk demikian
sanggup membebaskan dirinya dari belenggu rekaan yang kosot-moyot yang tidak berpijak dan
berpandukan neraca semulajadi. Hanya Islam sahaja satu agama dan sistem yang unik yang boleh
memberi keselesaan yang mendalam kepada neraca semula jadi manusia.
(5) Perjalanan Isra’ dan Mi’raj berlaku dengan roh dan jasad sekali, jiwa dan badan RasuluLlah
sekali.
Sebilangan terbesar umat Islam di zaman lampau dan sekarang bersependapat mengatakan
demikian. Imam Al Nawawi di dalam mengulas kitab Muslim menyatakan:
“Pendapat yang sebenarnya seperti yang dipegang dan diperkatakan oleh sebahagian besar
(majoriti) orang awam dan para fuqaha’ Islam yang terdahulu dan yang terakhir bahawa Isra’ Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam berlaku sekali lagi dengan jasad baginda. Kesan peninggalan sejarah juga
membuktikan sedemikian dan tidak dapat dan tidak mungkin kenyataan. Athar ini ditolak dan ditukar
dengan yang lama dan tidak boleb diengkar melainkan kalau dapat dibawa suatu penafsiran yang lain”.
[Al-Nawawi Al-Sahih Muslim & Fathul Bari Al-Sahih Al-Bukhari]
Imam Ibnu Hajar di dalam kitab pengulasan hadith Bukhari menyatakan bahawa Isra’ dan Mi’raj
itu berlaku kedua duanya di dalam waktu satu malam, ketika Rasulullah masih sedar dan jaga dengan
kedua-dua jasad dan rohnya sekali. Inilah pendapat majoriti ‘ulama’ hadith dan fuqaha’ Islam dan ‘ulama’
tauhid. Berita peristiwa ini turut berpindah dari seorang ke seorang dan tidak seharusnya menarik diri dari
mempercayai centa ini kerana tidak ada suatu sebab pun yang membolehkan akal fikiran menolaknya.
Di antara bukti-bukti yang menolak keraguan apakah RasuluLlah berangkat dengan jasad dan
rohnya ialah kehairanan kaum Quraisy, kerana perkhabaran itu terlalu ganjil bagi mereka. Oleh yang
demikian mereka dengan serta merta mendustakan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam. Kalaulah
penstiwa ini setakat melibatkan roh sahaja maka tidak menjadi sebarang kegemparan di kalangan kaum
Quraisy kerana pemandangan dan gambaran yang dilihat dalam tidur itu tidak ada sekatan dan batasan
had. Kalau demikian maka perkara ini sama saja bagi orang Muslim dan kafir. Kalau peristiwa ini berlaku
dengan roh sahaja mengapa puak Quraisy begitu bersunguh sungguh untuk mengambil tahu dengan tepat
tentang sifat-sifat Baitul Muqaddis, pintu, tiang dan sebagainya. Semuanya ini bertujuan untuk menekan
dan mencabar Muhammad SallaL lahu ‘alaihi Wasallam.
Fiqh Al-Sirah 1
88
Bagaimana boleh berlakunya peristiwa ini dan apakah boleh tergambar di otak kepala manusia?
Segala-galanya berlaku sepertimana mu’jizat-mu’jizat yang lain boleh terjadi. Bukankah telah kita
katakan bahawa ‘alam ini semuanya mu’jizat dan luar biasa belaka. Kalau semua ini dapat diterima oleh
akal fikiran mengapa pula yang ini tidak dapat diterima dengan mudah juga.
(6) Berwaspada dan berhati—hati dalam mencari cerita Isra’ Mi’raj, agar jangan terperangkap
oleh sebuah kitab yang bernama: “Mi’raj Ibni ‘Abbas” kitab ini penuh bersirat dengan hadith-hadith yang
palsu yang tidak ada asal dan sanadnya, memang pengarangnya yang bertujuan buruk ini cuba
meletakkan pembohongan-pembohongan itu kepada Ibnu Abbas r.a., sedangkan Ibnu ‘Abbas bersih dari
demikian seperti yang diketahui oleh orang-orang yang berakal, Ibnu Abbas sebenarnya tidak pemah
mengarang sebarang kitab mengenai Mi’raj Rasul, sebenarnya kitab ini disusun dan muncul di zaman
akhiran pemerintahan Umawiyah.
Bila kitab ini ditemui oleh penda’wah-penda’wah jahat, mereka dapati banyak pembohongan yang
dikaitkan kepada Rasulullah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam yang boleh menggoncangkan iman banyak
manusia, mereka pun memperkenalkan kitab ini, mereka tonjol-tonjolkan kitab ini, (Salah seorang dan
mereka yang menulis pujian dan mengagung-agungkan kitab ini, ialah Doctor Louis Audh. Kenalkah
anda siapa itu Louis Audh ??) di samping mereka tahu sebelum semua orang tahu bahawa kitab ini
didustakan atas nama Ibnu Abbas, hadith-hadith yang terdapat dalamnya semua palsu dan salah, tetapi
terbalik songsang begitu cepat sekali yang dusta menjadi benar pada mereka, ini adalah kerana bertujuan
mengelirukan pemikiran orang-orang muslimin dan dengan tujuan membuat kesamaran terhadap agama
Islam.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar