Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

HIJRAH PERTAMA DALAM ISLAM


Setelah RasuluLlah meihat penyiksaan puak Quraisy terhadapnya dan penderitaan pengikut
baginda yang amat sangat dan baginda tidak sanggup lagi untuk melindungi mereka maka baginda sendiri
mengemukakan pendangan supaya umat yang kecil bilangannya itu berhijrah ke Habsyah (Ethiopia)
kerana rajanya di kala itu tidak kejam. Mereka dianjurkan tinggal di sana buat sementara sehingga Tuhan
membuka jalan dan ke lapangan di masa muka. Kaum muslimm pun menerima baik pandangan
RasuluLlah itu lalu mereka pun berhijrah beramai-ramai untuk melindungi diri di sana. Di antara mereka
yang terkemuka yang turut sama ialah: ‘Uthman bin ‘Affan isterinya Ruqaiyah puteri RasuluLlah, Abu
Huzaifah dan isterinya, Al Zubair bin A1-Awwam, Mus’ab bin ‘Umair dan ‘Abdul Rahman bin ‘Auf.
Jumlah kesemuanya lebih kurang dalam lapan puluh orang.
Bila puak Quraisy melihat kejadian ini mereka terus mengirimkan perutusan ke hadapan Najasyi
maharaja Habsyah yang terdiri daripada ‘Abdullah bin Abi Rabi’ah dan Amru bin A1’Ash (mereka belum
memeluk agama Islam). Perutusan ini membawa cenderamata yang banyak kepada maharaja sendiri,
pengiring dan abli agamanya dengan harapan yang Najasyi akan menghalau semua orang Islam, dari
Habsyah dan menyerah kembali mereka kepada seteru Islam iaitu puak Quraisy.
Tujuan mereka membawa hadiah-hadiah dan ganjaran yang banyak itu ialah untuk menawan hati
Najasyi dan dengan itu beliau akan menyerah kepada mereka orang-orang Islam. Tetapi Najasyi enggan
menyerah sesiapapun melainkan sesudah bersoal jawab tentang agama baru yang mereka anuti itu. OrangIslam pun masuk ke hadapan Najasyi di mana dua orang utusan Quraisy berada di samping Najasyi, raja
Habsyah. Najasyi pun meminta dan orang Islam supaya menerangkan tentang diriereka dan agama baru
mereka anuti itu.
Ja’far bin Abi Talib pun bangun dan berucap: “Kehadapan maharaja, sebenamya kami ini di
masa—masa dahulu iaitu di zaman jahiiyyah menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan
kejahatan, berperang, berkelahi, yang kuat menganiaya yang lemah sehinggalah Allah mengutus seorang
Rasul dan kalangan kami juga. Beliau itu memang terkenal dengan kejujuran, amanah, suci pekerti dan
utusan Allah itu menyeru kami supaya bercakap benar, bersifat dengan sifat yang terpuji, jujur, ikhlas dan
beramanah, menyeru kami menyembah Tuhan yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala,
berbaik-baik dengan jiran tetangga, meninggalkan kejahatan dan peperangan yang berlarutan serta segala
sesuatu yang terkeji, seruannya tadi kami terima dengan baik. Segala yang di bawanya kami percaya
sepenuhnya tetapi kaum kami termasuk dua orang utusan ini menyiksa dan menekan kami supaya kami
balik semula kepada agama yang lama iaitu menyembah berhala. Setelah kami berasa sesak dan benar—
benar di dalam penyiksaan yang tidak dapat kami menanggungnya maka kami keluar dan ke negara
tuanlah yang kami pilih. Semoga dapat kami berlindung di sini jauh dan penyiksaan dan kezaliman.”
Sekali lagi Najasyi meminta supaya mereka membentangkan antara apa yang dibawa oleh utusan
Allah (Nabi Muhammad) tadi daripada Tuhannya. Ja’far bin Abi Talib sekali lagi bangun dan membaca
ayat-ayat yang pertama dan surah Mariam.
Setelah Najasyi mendengarnya beliau menangis sehingga airmata mengalir membasahi pipi dan
janggutnya dan kemudian beliau berkata: Sesungguhnya apa yang kau baca tadi dengan apa yang dibawa
oleh ‘Isa ‘alaihissalam adalah dan sumber yang sama. “Lepas itu beliau berpaling kepada dua orang
utusan Quraisy dan katanya: “Beredarlah kamu dan sini dan sekali-kali aku tidak akan menyerahkan
mereka ini”.
Sebagai percubaan yang terakhir untuk menggoda Najasyi mereka menegaskan yang orang-orang
Islam yang datang ke sini terlalu sangat mengecam ‘Isa dan Maryam. Sekali lagi Najasyi menyoal orang
Islam tentang pandangan Islam terhadap ‘Isa dan Maryam. Buat pertama kalinya Ja’far menjawab dengan
katanya: “Tentang ‘Isa dan Maryam pada pandangan kami dan orang-orang Islam seluruhnya seperti
mana yang dibawa oleh Nabi kami Muhammad SallaLlahu ‘alaibi Wasal lam, ‘Isa itu adalah seorang
hamba Allah setelah dimasukkan roh dan kalimatnya ke dalam jiwa Maryam dara yang suci.
Najasyi pun menunjukkan persetujuan dan sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ja’far
tadi.
Al-Najasyi menyerah kesemua kembali hadiah yang dipersembahkan kepadanya dan disebaliknya
ia bertambah mesra dengan orang-orang Islam dan lebih berazam untuk melindungi mereka. Utusan
Quraisy itu pulang diburu kegagalan.
Setelah beberapa lama mereka tinggal di Habsyah di bawah lindungan maharajanya maka
sampailah berita kepengetahuan mereka yang penduduk Makkah telah memeluk agama Islam, dan dengan
pengkhabaran tersebut tanpa berlengah mereka berundur diri dan Habsyah hendak pulang kepangkuan
Makkah tempat tumpah darah mereka. Tetapi alangkah buruk padahnya setelah mereka tahu berita tadi
adalah palsu. Sungguhpun yang demikian mereka terpaksa masuk ke Makkah Secara sulit dan
bersembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak Quraisy manakala sebahagian yang lain pula
memasuki kota Makkah dengan meminta perlindungan dan beberapa pembesar Quraisy, antara mereka
ialah ‘Uthman bin Maz’un di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Salamah di bawah
jagaan dan perlindungan Abu Talib. Adapun jumlah yang pulang ke Makkah masa itu tiga puluh tiga
orang.
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Dan episod hijrah ke Habsyah dapat kita simpulkan tiga petanda yang penting:
1. Pertama — Berpegang teguh dengan agama serta menegakkan rukunnya merupakan asas segala
kekuatan dan perisai yang wajib untuk mempertahankan hak seseorang. Harta benda negara, kebebasan
dan kemuliaan diri yang demikian adalah menjadi kewajipan tiap-tiap penganjur da’wah Islamiyyah dan
Fiqh Al-Sirah 1
68
para Mujahid hendaknya mengerahkan segala tenaga dan kekuatannya demi mempertahankan kesucian
agama ini dan Sebarang pencerobohan. Negara juga menjadi tapak untuk menegakkan agama dan harta
kekayaan hidup pula sebagai senjata untuk mempertahankan kedaulatan dan kesucian agama. Andaikata
keadaan terpaksa menggadaikan segala sesuatu demi kesucian agama maka di masa itu mestilah
dilakukan apa saja bagi membolehkannya membela agama.
Tidak ada erti hidup tanpa agama, tidak ada erti hidup sekiranya agama sudah hancur, malah
penghidupan tanpa agama lambat laun akan musnah dan binasa. Sekiranya agama dapat mengambil
tempatnya dalam tiap hati sanubari manusia, suruhannya dapat dipraktikan di dalam masyarakat,
percayalah bahawa segala apa yang dikorbankan demi kesucian agama itu tidak hilang begitu saja malah
bangsa itu dianggap segagah-gagah bangsa dara dan kesucian agamanya tidak dicerobohi.Ini adalah
undang-undang Tuhan di muka bumi ini sejak dahulu lagi, di mana kekuatan rohani merupakan bekalan
pelindung dan ‘azimat untuk mengawasi dan mengawal kedaulatan dan keutuhan kebendaan setiap
bangsa yang tinggi akhlaq, ‘aqidah kepercayaannya yang sihat dan penghidupan kemasyarakatannya yang
harmoni, maka suasana kebendaannya juga turut seimbang dan kukuh. Bangsa yang pincang, masyarakat
yang akhlaqnya sudah runtuh dan ‘aqidah pegangan sudah tidak ada lagi maka percayalah suasana
material dan sumber kekayaannya juga akan turut runtuh menjunam ke dasar kehancuran yang
menyeluruh.
Kemungkinan engkau akan bertemu dengan satu bangsa di mana pemasyarakatannya sudah
pincang dan perjalanan rohaninya sudah tempang tetapi masih lagi tegak dan gagah ekonomi dan
materialnya. Sebenarnya bangsa ini dalam perjalanan kejurang kehancuran. Mungkin engkau tidak
nampak dan rasa perjalanannya ini kerana umur manusia terlalu singkat, perjalanannya menuju ke jurang
kehancuran ini dapat dilihat dan mata sejarah sahaja dan sejarah sahaja yang menjadi saksi.
Kemungkinan juga engkau akan bertemu dengan suatu bangsa yang begitu merosot ekonominya
kerana mempertahankan ‘aqidah kepercayaannya yang suci dan ingin membina sebuah masyarakat yang
adil dan sihat. Percayalah masa kemerosotan ekonomi ini tidak akan berlarutan dan di dalam beberapa
masa yang singkat sahaja, bangsa ini akan bangun menyuburkan penganjur ideologinya akan
membimbing tangan rakyat jelatanya untuk membangunkan semula kemajuan ekonomi dan tidak berapa
lama terlihatlah satu bangsa yang kuat pegangannya dalam ‘aqidah dan ekonominya kembali stabil, iaitu
satu bangsa yang lemah tetapi kembali kuat dan makmur kerana mempertahankan kedaulatan agamanya.
Kita tidak akan dapat suatu contoh yang sihat tentang ‘alam manusia dan penghidupan kecuali di
dalam ‘aqidah kepercayaan Islam sahaja. Ini ialah kerana Islam agama Allah untuk selunuh hambaNya,
begitu juga kita tidak akan dapat suatu sistem masyanakat yang tersusun rapi kecuali Islam saja yang
sanggup rnerangka dan rnenyusun sistem dan penencanaan masyarakat yang adil. Oleh itu maka antara
teras—teras da’wah Islamiyyah ialah mengorbankan harta benda, negara dan penghidupan seluruhnya
demi mempertahankan kedaulatan Islam. Pengorbanan demikian akan memberi jaminan kepada
keselamatan kekayaan negara dan penghidupan rakyatnya.
Untuk yang demikian maka diadakan dan disyara’kan sistem berhijrah dalam Islam di mana
RasuluLlah telah menyuruh sahabatnya berhijrah ke luar negeri setelah mereka menerima penghinaan dan
penyiksaan yang amat sangat dan puak Quraisy.
Penghijrahan yang berlaku itu bukanlah mengelakkan dan penyiksaan dan sengsara tetapi ianya
merupakan penukaran dan suatu sengsara kepada yang lain, dan satu pançaroba kepada pancaroba yang
lain sementara menunggu kemenangan yang sejati.
Maka kerana itulah hijrah disyari’atkan, dan Rasul SallaLlahu ‘alaihi Wasallam mengarahkan
sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habsyah, ini merupakan hijrah pertama setelah menghadapi berbagai
derita dan pihak musyrikin, hijrah ini bertujuan menjauhi fitnah yang akan menjejaskan agama Islam,
Rasul mengarahkan supaya sahabat-sahabatnya berhijrah keluar me ninggalkan negara mereka sendiri.
Kita semua maklum bahawa Makkah di waktu itu bukanlah sebuah negara Islam; hijrah ini
ditimbulkan pertanyaan:
Fiqh Al-Sirah 1
69
“Mengapa para sahabat Nabi meninggalkan negara Islam (Makkah), mereka lari kerana
menyelamatkannya ke negara kafir (Habsyah)?” Jawabnya: “Di waktu itu sama ada Makkah atau
Habsyah malah mana-mana negara pun adalah sama, iaitu bukan negara Islam, jadinya di mana saja ada
kemudahan bagi para sahabat itu untuk menghayati Islam dan berda’wah untuk Islam, maka di situlah
sesuai untuk mereka tinggal.
Sementara berhijrah atau meninggalkan negara Islam, hukumnya antara wajib, hams dan haram;
wajib berhijrah sekiranya tidak ada kemampuan kepada orang muslim untuk menegakkan syiar dan
syariat Islam seperti azan, salat, puasa, haji dan sebagainya , hams jika negara Islam ditimpa bala bencana
hingga menyempitkan hidup, maka hams (tidak wajib dan tidak haram) keluar berhijrah ke negara Islam
yang lain. Sebaliknya adalah haram berhijrah dan negara Islam jika sekiranya dengan hijrah itu sudah
pasti membuat orang yang berhijrah itu lalai dan cuai terhadap walaupun satu di antara ke wajipankewajipan
Islam yang orang lain tidak mampu melak sanakannya. (Lihat Taf Al-Qurtubi.J.5.H.350, dan
Ahkamul Qur’an Ibnul ‘Arabi.J.2.H.887.)
2. Kedua: Menunjukkan titik percantuman dan inter grasi di antara dua agama iaitu, agama yang dibawa
oleh Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan agama yang dibawa oleh Isa ‘alaihissalam. Najasyi
yang menjadi maharaja Habsyah negeri tempat orang-orang Islam berhijrah dan tumpang berlindung
adalah pemeluk agama Nasrani yang sejati penuh kepercayaan dan keikhlasan terhadap Nasraninya.
Sebagai bukti keikblasan dan kepercayaan yang penuh beliau tidak akan memihak kepada mana-mana
pihak yang bercanggah dengan ‘aqi dah pegangannya yang dibawa oleh Isa ‘alaihissalam.
Kalaulah benar seperti mana yang dihebubkan oleh segolongan manusia yang menda’wa diri
mereka adalah pengikut ‘Isa sejati, bahawa ‘Isa itu anak Tuhan SubhanaLlah dan ianya adalah salah satu
dari uknum yang tiga, maka sudah tentu maharaja Najasyi juga seperti mereka ini, kerana setahu kita
Maharaja Najasyi adalah antara manusia yang paling ikhlas kepada agama Knstian. Kalaulah keadaan
begitu maka awal-awal lagi ia akan menghalau orang-orang Islam keluan dari negerinya dan setelah
mendengar seorang Islam yang mewaidli pendapat orang Islam seluruhnya mengenai ‘Isa.
Apa yang kita nampak bahawa Najasyi adakalanya begitu secocok dengan pandangan Islam malah
ia sendiri menegaskan dengan katanya, “Bahawa apa yang dibawa oleh ‘Isa dan Muhammad itu dari
sumber yang sama.” Penegasan ini diucapnya ketika paderi-paderi dan pembesar-pembesar agama
Kristian ada di sampingnya.
Kesemua ini membuktikan kepada kita bahawa apa yang dibawa oleh para Anbiya’ seluruhnya
adalah ‘Aqidah yang satu, tidak benlainan sebiji padi pun. Pendapat abli kitab yang berbelah bagi tentang
Islam itu adalah disebabkan hasad dengki mereka terhadap Islam seperti yang mereka katakan dulu.
3. Bila keadaan memaksa maka diharuskan kepada Islam tumpang bernaung dan berlindung diri samada
penaung itu ahli kitab seperti Najasyi maharaja Habsyah. Patut diterangkan akhirnya ia telah memeluk
agama Islam.
Semasa kemangkatan maharaja Al Najasyi, RasuluLlah telah menyampaikan berita sedih itu
kepada sahabat Baginda dan menyembah yang ghaib ke atas rohnya.
—diriwayatkan oleh Muslim—
Perlindungan boleh didapati dan orang-orang kafir sepertimana yang dilakukan oleh setengah-setengah
orang Islam ketika mereka pulang dan Habsyah dan Ta’if jika keadaan memaksa.
Perkara ini dibolehkan asalkan ia tidak menjejaskan da’wah Islamiyyah atau tergadai dan
terombak hukum-hukum Islam. Kalau tidak dapat dipenuhkan syarat—syarat ini tidak dibenarkan orangorang
Islam meminta pertolongan selain dan Islam dan sebagai dalilnya yang nyata ialah ketika
RasuluLlah dipujuk oleh bapa saudaranya yang dipengaruhi oleh Quraisy supaya menghentikan kegiatan
da’wahnya. Di kala itu juga RasuluLlah meminta mengundurkan diri dan perlindungan bapa saudara
baginda.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar