Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

PERINGKAT-PERINGKAT DA’WAH ISLAMIYYAH SEMASA HIDUP RASULULLAH SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM


Seruan Islam semasa hidup RasuluLlah telah menempuhi empat peringkat yang berlainan iaitu:
Peringkat pertama:
Seruan secara sulit memakan masa selama tiga tahun.
Peringkat kedua:
Seruan secara terang—terangan tanpa kekerasan, berjalan hingga berlakunya Hijrah.
Peringkat ketiga:
Da’wah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri berjalan hingga
pembukaan Makkah mukarramah.
Peringkat keempat:
Da’wah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang
perjalanan da’wah. Dalam peringkat inilah dipraktikkan syari’at-syari’at Islam dan perintah berjihad pun
diturunkan.
SERUAN SECARA SULIT
Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam pun telah memulakan tugas yang telah
dipertanggungjawabkan ke atas baginda iaitu berda’wah secara sulit, menyeru manusia ‘Arab supaya
menyembah Tuhan yang Maha Esa dan menyingkirkan penyembahan berhala. Ianya dijalankan secara

sulit agar kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya ini kerana mereka semua terlalu fanatik
dengan penyembahan berhala. Sebagai langkah yang pertama diajaknya mereka yang karib dengan
baginda sahaja atau mereka yang kenal dan rapat dengan baginda.
Di antara mereka yang muh-mula menyabut seruan baginda ialah Sayyidatina Khadijah
RadiyaLlahu ‘anha, ‘Au bin Abi Talib, Zaid bin Harithah (orang suruhan dan anak angkatnya), Abu
Bakar bin Quhafah, “Uthman bin ‘Allan, Al Zubair bin ‘Awwam, ‘Abdul Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin
Abi Waqqas dan mereka yang lain RadiyaLlahu ‘anhum.
Semua mereka ini telah bertemü dengan RasuluLlah secara sulit. Bila mereka hendak melakukan
‘ibadat mereka akan pergi ke lorong-lorong Makkah yang jauh dan pandangan orang orang Quraisy maka
di sanalah mereka akan mengerjakan ‘iba dat.
Ketika pemeluk agama Islam meningkat tiga puluh orang lelaki dan perempuan maka RasuluLlah
SallaLlahu ‘alaihi Wa sallam pun telah memilih satu tempat yang agak terpencil sedikit iaitu di rumah
A1-Arqam bin Abi A1-Arqam dan di rumah itulah RasuluLlah menyampaikan segala ta’limat tunjuk ajar
dan nasihat. Seruan ini telah berjaya memberi hasil yang memuaskan di mana hampir empat puluh orang
telah menyahut seruan Islam. Kebanyakan mereka ini adalah terdiri dan golongan fakir miskin dan hamba
sahaya yang tidak ada tempat dalam masyarakat Quraisy.[ Untuk keterangan lanjut, rujuk Tahzib Sirah
Ibnu Hisyam vol. 1 halaman 75]
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
1. Rahsia berda’wah secara sulit di peringkat permulaan.
RasuluLlah telah menjalankan tugasnya iaitu berda’wah secara rahsia bukanlah kerana takut sesuatu yang
akan menimpa ke atas dirinya kerana baginda sedar ketika mana diturunkan ayat:
( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( 1) قُمْ فَأَنذِرْ ( 2
Yang bermaksud:
“Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan!”. (Surah Al-
Muddaththir 74:1 — 2)
Fiqh Al-Sirah 1
45
Bahawa Tuhan tidak akan membiarkannya keseorangan tanpa pertolongan dan perlindungan
dariNya. Sesungguhnya kalaulah Tuhan menurunkan ayat menyuruh baginda mara dengan apa yang telah
disuruh sejak mula-mula lagi nescaya RasuluLlah tidak akan berlengah sesaat untuk menjalankan da’wah
secara terang—terangan tetapi oleh kerana Tuhan telah mengilhamkan kepadanya ilham bagi RasuluLlah
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam adalah sejenis daripada wahyu supaya berda’wah di peringkat pertama ini
dengan secara sulit dan tidak akan mengajak sesiapapun kepada seruarmya kecuali setelah mempastikan
bahawa orang itu benar-benar cenderung dan minat kepadanya. Segala-galanya ini merupakan pengajaran
dan pengi’tibaran kepada penda’wah yang terkemudian dan sebagai pertunjuk kepada mereka supaya
berjaga-jaga dan berwaspada ketika menjalankan tugas ini serta mengkajinya dengan penuh teliti untuk
sampai kepada matlamat dan tujuan da’wah, juga sebagai pengajaran supaya tidak akan menyerah bulatbulat
kepada Allah dan bertawakkal kepadaNya kerana cara ini sedikit sebanyak akan melemahkan dan
meracuni asas iman kepada Allah Subhanahu Wata’ala, lebih—lebih lagi cara ini bertentangan sekali
dengan tabi’at seruan Islam.
Dan sini nyatalah kepada kita di mana dalam menjalankan tugas da’wah mengikut polisi dan
tektik yang diharuskan ini adalah satu polisi Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam yang sifatnya
sebagai ketua dan imam, bukanlah sifatnya sebagai seorang Nabi yang bertugas menyampaikan suruhan
dan larangan Allah Subhanahu Wata’ala semata—mata.
Oleh yang demikian adalah wajar sekali kepada para penda’wah di setiap zaman menjalankan
polisi dan tektik yang sesuai secara rahsia atau berterus—terang menggunakan kekuatan atau berlemahlembut
mengikut keadaan dan suasana. Inilah polisi dan kesesuaian (fleksibiliti) yang telah digariskan
oleh syari’at iaitu empat garis dan corak dan perjalanan RasuluLlah. Tidak boleh berda’wah
bersembunyi-bunyian dalam keadaan yang memerlukan terus-terang, tidak boleh bentolak ansur dengan
seteru yang dipandang boleh menggunakan kekerasan dan tidak boleh berdiam diri untuk menentang
orang kafir bila keadaan dan suasana membenarkan.
Kerana itu juga para jumhur fuqaha’ dengan ijma’ memutuskan; bahawa apabila muslimin berada
dalam keadaan lemah kerana bilangan anggotanya masih sedikit, dan berkeyakinan bahawa mereka akan
dibunuh tanpa dapat bertindak balas sesuatu terhadap musuh, maka dalam keadaan begitu hendaklah
diutamakan muslihah menjaga di kerana tipu muslihah dalam penjuangan merupakan muslihah menjaga
kepentingan agama, sama ada yang diijtihad itu tepat atau tidak tepat.
A1-Izz Bin ‘Abd alSalam telah menetapkan bahawa mencebur diri ke dalam jihad seperti ini
adalah haram, katanya:
“Kalau sudah pasti kehancuran, pasti tidak dapat bertindak balas, pasti kehilangan nyawa
muslimin, dan dengan itu pihak kuffar akan merasa senang hati, sebaliknya pihak muslimin akan
berdukacita, maka sudah tentu di situ kerosakan semata—mata, ia tidak mengandungi sebarang muslihah
atau polosi langsung.”
Saya (penulis) berkata: “Mengutamakan muslihah diri dalam keadaan begitu, hanya pada zahir
saja, tetapi pada hakikat dan matlamat jangka panjang ia sebenarnya merupakan muslihah atau polisi
agama, di mana muslihah agama diperlukan dalam keadaan seperti itu, supaya nyawa muslimin kekal
selamat untuk menghadapi masa depan dengan jihad dalam medan perjuangan yang terbuka di masa akan
datang, jika tidak maka kemusnahan mereka dikira sebagai memudharatkan agama Islam itu sendiri, dan
ia dikira sebagai membuka jalan di hadapan pihak kafir untuk membolehkan mereka merempuh halanganhalangan
yang ada di hadapan mereka.
Ringkasnya: Adalah wajib berdamai atau merahsiakan da’wah, sekiranya da’wah cara terbuka
atau berperang, boleh membawa kemudharatan atau kerugian. Tetapi tidak harus pula merahsiakan
da’wah jika keadaan membenarkan dan memberi faedah. Tidak harus juga berdamai dengan orang orang
zalim dan orang-orang yang menunggu peluang untuk melakukan kezaliman, kalau sudah berkemampuan
dan sudah lengkap kemudahan kekuatan dan pertahanan, di saat itu tidak harus mengundur diri dan
berjihad (perang) terhadap kafirin bila sudah cukup segala persiapannya.
2. Barisan pertama yang memeluk agama Islam.
Fiqh Al-Sirah 1
46
Mengikut apa yang telah disarankan oleh Sirah RasuluLLah bahawa dalam peringkat pertama ini hanya
mereka yang lemah dan fakir miskin sahaja yang telah memeluk agama Islam. Dan apakah rahsia maka
terjadinya sebegini? Apakah hikmat dan rahsianya sehingga mereka-mereka ini merupakan asas utama
dalam penubuhan negara Islam?
Sebagai jawapan maka kita menegaskan, ini adalah hasil daripada proses tabi’at dan ‘alam, di
mana para Anbiya’ di masa yang lampau telah menempuh dugaan dan cubaan seperti yang telah dirasai
oleh Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sendiri. Puak Nabi Nuh telah mengejek-mengejeknya
kerana pengikutnya terdiri dan golongan yang lemah seperti yang telah dibentangkan oleh A1-Qur’an:
فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ آَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ
( عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ آَاذِبِينَ ( 27
Maksudnya:
“Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dan kaumnya: “Kami tidak melihat kamu,
melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang
yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina—dina di antara kami yang lekas
percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan
kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta”.
(Surah Hud 11:27)
Begitu juga Fir’aun yang telah memandang sepi terhadap pengikut-pengikut Nabi Musa
‘alaihissalam yang lemah sehinggalah Tuhan menegaskan dengan firman yang berbunyi:
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ آَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ آَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي
( إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا آَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا آَانُواْ يَعْرِشُونَ ( 137
Yang bermaksud:
“Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi
dan bahagian baratnya yang telah Kami beri berkat padanya”.
(Surah A1-A’raf (7): Ayat 137)
Begitu juga keturunan Thamud yang telah memperolok-olok pengikut Nabi Saleh ‘alaihissalam
yang hina pada pandangan mereka:
قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ
( بِهِ مُؤْمِنُونَ ( 75 ) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ آَافِرُونَ ( 76
Yang bermaksud:
“Sekumpulan d kaum (Thamud) yang sombong telah berkata kepada mereka yang lemah yang
telah beriman; “Tahukah kamu bahawa Saleh diutus (menjadi Rasul) oleh Tuhannya? Mereka
menjawab: Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk
menyampaikannya “. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata: “Sesungguhnya kami
adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kami iman itu.”
(Surah A1-A’raf 7:75 — 76)
Sebagai hikmat Ilahi yang terkandung di dalam hakikat agama ini di mana penganut-penganut
terdiri daripada orang-orang yang lemah ialah suatu pengelakan daripada kekuasaan manusia kepada
kekuasaan Allah Subhanahu Wata’ala dan merupakan satu paluan yang hebat terhadap mereka yang
mempertuhankan manusia. Rahsia ini memang sesuai dan tepat untuk mereka yang lemah yang
diperhambakan dan yang telah dianiayai, seterusnya cabaran dan tamparan yang paling hebat terhadap
mereka yang mempertuhankan selain daripada Allah ‘Azza Wajalla.
Fiqh Al-Sirah 1
47
Ikutilah satu dialog di antara Rustam ketua turus tentera Parsi dan Rub’i bin ‘Amir seorang askar
biasa Islam:
Rustam: Apakah yang mendesak kamu berperang dengan Kami?
Rub’i: Kami datang kemari untuk membebaskan manusia dan penyembahan sesama sendiri kepada
penyem bahan Allah yang Esa.
Kemudian beliau memandang kepada beberapa barisan di kiri dan kanan Rustam yang tunduk
menyembah kepadanya sambil menambah cakapnya:
“Setahu kami kamu semua bijak belaka tetapi di hari ini aku tidak pernah lihat suatu puak pun
yang paling bodoh dan kamu. Sesungguhnya kami orang Islam belum pernah lagi
memperhambakan sesama sendiri, yang aku sangka kamu ini bertolong-tolongan antara satu sama
lain tetapi sebaliknya terdapat penindasan dan perhambaan sesama sendiri.”
Puak yang lemah tadi berpaling ke arah Rub’i sambil berkata:
“Memang benar apa yang engkau ucapkan itu.” Tetapi puak atasan pula bila mendengar ucapan
Rub’i tadi suatu paluan yang hebat yang telah di humbankan ke atas kepala mereka lantaran
ucapan itu menjunam tepat kepada tindakan mereka. Ucapannya tadi mengandungi satu kuasa
sakti yang akan menarik hamba suruhan kita ke arahnya”.
Penegasan ini sama sekali tidak merupakan suatu pendedahan mengenai golongan lemah yang telah
memeluk agama Islam dengan tujuan mencari perlindungan. Ini adalah suatu penafsiran yang salab
kerana mutu keimanan pembesar Quraisy dan golongan yang lemah adalah sama sebab kesemua mereka
ini beriman dengan Muhammad dan segala apa yang dibawanya dengan sepenuh hati. Sebab apa
pembesar dan orang atasan Quraisy tidak mahu ikut dan berikan kepimpinan dengan Nabi Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam? Ini adalah disebabkan mereka menganggap diri mereka sebagai ketua dan
penganjur Quraisy dan tidak mahu tunduk menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam. Sebagai bukti yang nyata sekali keangkuhan bapa saudara baginda sendiri Abu Talib
untuk beriman dengan risalah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sedangkan fakir miskin
yang lemah tidak ada suatu apa pun yang menghalang mereka daripada beriman, malahan mereka terasa
suatu kemegahan pula kerana dapat membebaskan diri daripada kekuasaan manusia. Perasaan yang
seumpama ini merupakan pati keimanan dengan Allah Subhanahu Wata’ala yang sering menambah dan
memberi suatu tenaga keimanan yang barn di samping memberi kelazatan dan kesegaran
Dan sini nyata sekali betapa kotornya canang yang dipalukan oleh penyerang-penyerang
pemikiran di masa ini yang mempropagandakan yang da’wah Nabi Muhammad SallaL lahu ‘alaihi
Wasallam itu adalah hasil ilham tempatan dan suasana bangsa ‘Arab semata—mata serta gerakan revolusi
mental bangsa sahaja.
Kalaulah sepertimana yang dida’yahkan oleh musuh musuh Islam itu tadi maka mengapa pula
da’wahnya mendapat sambutan yang hangat bukan sahaja daripada bangsa ‘Arab malah Suhaib Al-Rumi
adalah bangsa Rom, Salman Al-Farisi keturunan Farsi dan Bilal Ibn-Rabah dan Habsyah.
Kita akan bertemu di masa muka dengan suatu kajian mengenai suasana dan bi’ah bangsa yang
telah memaksa Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaibi Wasallam hijrah keluar dan tempat tumpah darahnya
dan menganjurkan pengikut-pengikutnya berpuak-puak melarikan diri. Antaranya keluar berhijrah ke
Habsyah kerana bangsa ‘Arab di kala itu bencikan da’wah dan seruan Nabi Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam yang oleh musuh Islam dicemuh sebagai hasil ilham tempatan itu.
SERUAN SECARA TERANG – TERANGAN
Ibnu Hisham menceritakan; Seruan Islam telah mendapat sambutan yang tidak putus-putus dan orang
ramai lelaki mahu pun perempuan sehingga menjadi buah mulut dan perbualan umum di kota Makkah.
Kemudian Allah Subhanahu Wata’ala pun meminta NabiNya supaya menjalankan tugas secara terangFiqh
Al-Sirah 1
48
terangan dengan membentangkan perkara ini kepada orang ramai serta menyeru mereka beriman
denganNyá. RasuluLlah telah menjalankan tugas da’wahnya secara sulit lebih kurang tiga tahun sehingga
turunnya ayat Qur’an yang ber bunyi:
( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ ( 94
Yang bermaksud:
“Maka sampaikanlah olehmu secara terang—terangan segala apa yang diperintahkan
(kepadamu) dan berpalinglah dan orang-orang yang musyrik.”
(Surah Al-Hijr 15:94)
Dan firman Allah lagi yang berbunyi:
Yang bermaksud:
“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu
terhadap orang orang yang mengikutmu iaitu orang-orang yang beriman.”
Dan firman Allah yang berbunyi:
( وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ( 89
(Surah Al-Hijr 15:89)
Yang bermaksud:
( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ ( 94
“Dan katakanlah; Sesungguhnya Aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan.”
(Surah Al-Hijr 15:94)
Di ketika itulah RasuluLlah SallaLlahu‘alaihi Wasallam melaksanakan perintah-perintah
Tuhannya sebagai mematuhi seruan Allah yang berbunyi:
( فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ ( 94
RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam telah mengumpul Bani Fihr dan Bani ‘Adi di atas bukit Safa.
Kesemua mereka turut hadir dalam perjumpaan itu. Bagi mereka yang uzur tidak dapat hadir terpaksa
menghantar wakil peribadi. Di situlah Nabi telah bangun lantas berkata: Apakah kamu sekelian akan
percaya atau tidak sekiranya aku ceritakan bahawa di sebalik bukit ini ada sekumpulan musuh yang akan
menyerang kamu. Jawab mereka: Sudah pasti kami akan percaya kerana kami belum pernah mendengar
lagi percakapan dusta darimu. Kemudian RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menambah:
Sesungguhnya aku ini pembawa berita yang menakutkan iaitu di hadapanku ini suatu azab sengsara yang
paling hebat. Abu Lahab pun bangun lalu menjawab: “Binasalah engkau hai Muhammad, apakah untuk
ini sahaja yang engkau kumpulkan kami?” Selepas itu maka turunlah ayat Al—Qur’an:
Yang bermaksud:
( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( 1
Fiqh Al-Sirah 1
49
“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. “
(Surah Al—Lahab 111:1)
[Dipersetujui ramai bahawa ayat ini berhubung dengan peristiwa Abi Lahab tadi.]
Sebagai menyahut kepada firman Tuhan yang berbunyi:
( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ( 214
(Surah Asy Syu’ara 26:2 14)
Maka Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam pun mengumpul kaum kerabatnya yang hampir
sambil berkata; “wahai Bani Ka’b bin Luai bebaskanlah dirimu daripada api neraka, wahai Bani Murrah
bin Ka’b jauhkanlah dirimu daripada api neraka, wahai Bani Hisyam selamatkanlah dirimu dan api
neraka, wahai Bani Abdul Manaf jauhilah dirimu dan api neraka, wahai Barn Abdul Mutalib hindar
kanlah api neraka dan dirimu, wahai Fatimah bebaskanlah dirimu dan neraka. Sesungguhnya aku tidak
upaya hanyalah setakat menghubung tali silaturrahim yang abadi di antara kamu sekelian.” Pihak Quraisy
telah menunjuk reaksi mereka terhadap seruan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan
berpaling tadah dan mencemuh seruannya itu dengan alasan mereka tidak sanggup meninggalkan agama
yang diwarisi dan datuk nenek mereka yang telah sebati dan menjadi darah daging. Untuk demikian Nabi
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam telah menegaskan yang mereka terpaksa dibebaskan dan
direvolusikan mental dan cara pemikiran mereka daripada belenggu taqlid dan turut membabi-buta ini dan
cuba menggunakan akal fikiran dan lojik serta menerangkan kepada mereka di mana berhala yang
diperbuat daripada batu kemudian disembah itu langsung tidak memberi faedah atau membahayakan
mereka.
Penyembahan mereka terhadap berhala-hala tadi semata-mata bergantung kepada perasaan
sentimen dan ta’sub yang melulu kepada datuk nenek mereka yang terdahulu. Firman Allah yang
bermaksud:
“Dan apabila dikatakan kepada mereka; Marilah (mengikut kepada apa yang diturunkan Allah
dan kepada Rasul. Mereka menjawab: Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapa-bapa
kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun
nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk.”
Bila Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam mengecam berhala dan penyembahannya,
memperhinakan cara mereka berfikir dan cara pemikiran datuk moyang mereka lantas kecaman Nabi
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam tadi di tentang habis-habisan. Kecualilah mereka yang telah
memeluk agama Islam dan terkecuali juga bapa saudaranya Abu Talib yang telah mempertahankan Nabi
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan serangan-serangan orang-orang Quraisy.[ Tahzib Sirah Ibm
Hisyam Vol. I halaman 68.]
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Dalam perenggan ini dapai kita bahagikan tiga kenyataan petanda seperti berikut:
1. Seruan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam terhadap puak Quraisy terang-terangan telah
memeranjatkan bangsa Quraisy dan umat ‘Arab umumnya. Ini dapat dilihat dengan nyata sekali iaitu
penentangan Abu Lahab semasa baginda menyeru mereka di Bukit Safa dan penyertaan puak Quraisy
seluruhnya dalam usaha menentang baginda.
Segala-galanya ini adalah jawapan yang tajam kepada mereka-mereka yang mengatakan yang
agama Islam ini adalah karya ilham tempatan ataupun saranan faham kebangsaan yang dianjurkan oleh
Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam demi untuk mencapai cita-cita bangsa ‘Arab.
Tidak perlu lagi mengkaji dan berpenat lelah mencari jawapan dan alasan yang tegas sebagai
jawapan kepada segala tipu-helah yang mengetawakan yang sering disuarakan oleh seteru-seteru Islam
dan oleh mereka yang cuba melariskan tipu-helah kotor terhadap Islam tetapi untuk tujuan busuk dan
Fiqh Al-Sirah 1
50
muslihat mereka maka terpaksalah mereka lakukan walaupun segala-galanya ini langsung tidak
menjejaskan hakikat dan kebenaran yang begitu nyata sekali.
2. Seharusnya tidak perlu lagi diturunkan suatu ayat yang khusus untuk menyeru dengan terang-terangan
akan keluarga RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam malah untuk berda’wah kepada mereka memadai
dirangkumkan sekali maksudnya ke dalam sahaja tanpa dikhususkan dengan suatu ayat dan serua yang
lain. Maka apakah rahsia yang terkandung di dalam pengkhususan ini?
Sebagai jawapannya maka ini telah memberi suatu gambaran yang terang mengenai peringkat
tanggungjawab yang dibebankan ke atas tiap Muslim dan para penda’wah secara khusus.
Peringkat pertama ialah tanggungjawab seseorang terhadap dirinya yang demikian maka masa
penurunan wahyu yang pertama merupakan suatu masa yang dilalui oleh RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi
Wasallam yang memberi ketenangan dan keyakinan bahawa ianya Rasul yang benar telah diutuskan oleh
Allah dan segala apa yang diwahyukan kepadanya adalah dari Allah Subhanahu Wata’ala. Segala-galanya
ini memberi keyakinan yank penuh ke arah mempercayakan apa yang telah diturunkan itu serta
menanamkan kepercayaan ke dalam diri sendiri terhadap apa yang diturunkan oleh Allah adalah peringkat
pertama dari senarai tanggungjawab.
Peringkat kedua ialah tanggungjawab setiap Muslim terhadap kaum keluarganya kerana tiap
Muslim adalah bertanggungjawab menyampaikan seruan da’wah kepada kaum keluarganya. Untuk yang
demikianlah maka Tuhan telah meminta RasulNya supaya menyampaikan seruan da’wah ini kepada
kaum keluarganya secara khusus. Ini bukanlah suatu tanggungjawab yang khusus kepada RasuluLlah
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam malah kepada setiap Muslim.
Peringkat ketiga ialah tanggungjawab ‘alim ‘ulama’ terhadap kawasan daerahnya dan
tanggungjawab pemerintah terhadap negara dan rakyat jelatanya. Kedua-dua mereka ini mengambil
tempat selepas RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam kerana kedua—duanya adalah warisan yang
sebenar dalam Islam seperti mana yang telah ditegaskan oleh RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam:
“AIim ‘ulama’ adalah warisan para Anbiya”.
Pemerintah atau kepala negara adalah Khalifah. Adapun khalifah yang dimaksudkan di sini ialah
Khalifah RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam yang bererti “pengganti bagi RasuluLlah SallaLlahu
‘alaihi Wasallam”.
Mempelajari ilmu pengetahuan dan hukum-hakam Islam adalah suatu yang wajib dilengkapkan
oleh tiap pemimpin, penganjur dan pemerintah masyarakat Islam sebab tidak ada perbezaan antara
kewajipan RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan kewajipan yang dipertanggung jawabkan kepada
mereka ini. Perbedaannya sekadar RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menerima wahyu dan langit
sedangkan mereka ini pula menjalankan mengikut apa yang telah diturunkan itu dan dan sunnah
RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam sendiri.
Ringkasnya RasuluLlah bertanggunggjawab terhadap dirinya sebagai seorang mukallaf,
bertanggungjawab terhadap keluarganya sebagai kepala keluarga dan bertanggungjawab ‘terhadap
manusia umum sebagai seorang Rasul yang diutuskan Allah Subhanahu Wata’ala.
3. RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam telah memperolok-olokkan kaumnya yang telah
membelenggukan segala tenaga fikiran kepada adat tradisi datuk nenek moyang mereka iaitu menyembah
berhala dan melakukan perkara munkar yang lain tanpa memikirkan apakah berhala itu boleh memberi
sesuatu kebaikan atau membahayakan kalau tidak disembahnya. Seterusnya RasuluLlah SallaLlahu
‘alaibi Wasallam rnenyeru mereka agar membebaskan diri dan pemikiran perhambaan dan cengkaman
tradisi yang lapuk yang sedikit pun tidak berbau dengan logis dan mantiq. Dari sini dapatlah kita
simpulkan iaitu agama ini dan segala ahkamnya adalah sejajar suluhan fikiran dan mantiq. Oleh yang
demikian maka di antara syarat-syarat yang terpenting untuk menentukan sah iman dengan Allah
Fiqh Al-Sirah 1
51
Subhanahu Wata’ala ialah keyakinan dan fikiran bebas tanpa bertaut dengan sebarang adat resam atau
‘tradisi’ yang lain. Penyusun ilmu tauhid menyatakan dalam puisi tauhidnya yang berbunyi:
“Tiap orang yang beriman secara taqlid imannya tidak dapat tidak dikuasai oleh was—was dan syak
wasangka”.
Dari sini terang sekali kepada kita bahawa agama Islam menentang habis-habisan taqlid dan
meniru buta tuli ataupun dipengaruhi oleh adat lapuk seperti yang ditegaskan tadi kerana prinsip dan
ajaran agama Islam semuanya berdasarkan akal fikiran yang sihat dan logik. Sebaliknya Islam melarang
mengikuti tradisi lapuk yang langsung tidak berbau unsur-unsur fikiran yang bebas dan logik. Perkataan
‘Tradisi’ (1) mengikut apa yang diertikan oleh ahli sosiologi ialah sekumpulan adat resam yang
diwariskan dan datuk nenek yang terdahulu ataupun hasil pergeseran di dalam sesuatu bi’ah suasana dan
segala apa yang dilakukan oleh manusia mengikut tatasusila penghidupan dalam masyarakat, seperti
upacara—upacara keramaian dan perkabungan ataupun penyedutan secara spontan di kala pergeseran
antara satu sama lain. Segala—galanya ini dikenal dengan ‘adat tradisi’ mengikut istilah bahasa dan ilmu
kemasyarakatan.
[‘Tradisi’ — Kalimat tradisi yang digunakan dalam terjemahan ini bukanjah merujuk kepada pengertian
yang asal sebagaimana yang biasa digunakan iaitu yang bermaksud satu warisan agama yang bersifat
samawi. Sebaliknya penggunaan kalimat ‘tradisi’ dalam teijemahan ini adalah mengikut makna yang
biasa digunakan dalam bahasa moden yang membawa maksud warisan lapuk, karut dan kepercayaan
yang melulu.]
Sekiranya kita faham segala—galanya ini, justeru itu dapatlah kita pastikan yang Islam itu tidak
mungkin diertikan sebagai suatu ‘tradisi’ samada yang bersangkut—paut dengan ‘aqidah kepercayaan
mahupun peraturan-peraturan dan hukum-hakam kerana ‘aqidah berasaskan akal fikiran dan logik
sedangkan hukum-hukum pula berasaskan muslihat dan kepentingan dumawi dan ukhrawi. Untuk
mencapai dua kepentingan ini akal fikiran dan perhitungan diri sendiri merupakan perantaraan yang
penting walaupun pada setengah-setengahnya otak biasa manusia tidak boleh mengetahui sebab-sebab
dan hikmatnya.
Di sini nyata sekali kepada kita betapa salahnya mereka yang menganggapkan ‘ibadat, hukumhakam
syari’at dan susila itu adalah ‘tradisi Islam’, ini adalah satu pengertian yang salah. Menyebarkan
anggapan seumpama ini Semata—mata untuk memburukkan agama Islam kerana akan dicap dan dituduh
bahawa tatasusila, akhlak yang luhur yang memberikan kesenangan kepada manusia ini bukannya
daripada Tuhan Rabbil ‘alamin tetapi hasil ciptaan manusia yang diwariskan daripada manusia yang
silam. Hasil daripada anjuran yang salah ini menyebabkan sebilangan besar manusia terasa tidak senang
dengan tradisi yang lama ini untuk dipraktikkan di dalam sesuatu masya rakat yang lebih maju dan
progressif.
Sebenamya usaha menyebarkan slogan-slogan yang seumpama ini adalah sebahagian daripada siri
penentangan terhadap Islam.
Tujuan utama daripada penyebaran slogan yang salah ini ‘tradisi Islam’ ialah supaya di suatu
masa yang akan datang manusia seluruhnya akan terlupa bahawa peraturan dan perundangan Islam itu
sebenarnya dan Tuhan sebaliknya apa yang akan terbayang di otak kepala mereka ialah segala—galanya
adalah tradisi manusia. Dengan demikian mudahlah bagi seteru—seteru Islam memasukkan segala jarum
dan kuman-kuman yang merbahaya demi merobohkan keagungan Islam.
Tidak syak lagi apabila umat Islam terjaga dan sedar dan tidurnya yang nyenyak mereka akan
melihat sebahagian besar daripada prinsip-prinsip dan hukum-hakam Islam seperti soal nikah cerai, soal
hijab dan kesusilaan Islam telahpun dirombak dan ditukar dengan definasi dan pengertian ‘tradisi’ maka
dan sinilah akan timbul segolongan manusia (Islam) menganjur dan menyeru agar membebaskan diri dan
apa yang dikatakan ‘tradisi’, terutamanya di zaman ini di mana terdapat suara—suara melaung-laung ke
arah pembebasan fikiran dan revolusi mental.
Fiqh Al-Sirah 1
52
Sebenarnya di dalam Islam tidak ada apa yang dimaksudkan dengan ‘tradisi’ ini.
Sesungguhnya agama Islam ini diturunkan demi untuk membebaskan otak manusia dan
cengkaman ‘tradisi’ seperti mana yang dapat kita lihat dalam da’wah RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi
Wasallam di peringkat pertama.
Segala apa yang telah dibawa oleh Islam dan peraturan dan perundangan yang kesemuanya
merupakan prinsip prinsip dan usul-usul. Adapun prinsip dan usul adalah berasaskan fikiran yang logik
untuk mencapaikan suatu tujuan yang tertentu. Sekiranya prinsip dan rukun-rukun yang diciptakan oleh
manusia selalunya mengalami kesalahan kerana ketumpulan otak pencipta dan penggubalnya maka
prinsip dan usul Islam langsung tidak berbau dengan kesalahan dan kekurangan sebab prinsip ini adalah
daripada Allah pencipta alam sejagat termasuk otak manusia yang serba lemah dan tumpul.
Apa yang dikatakan ‘tradisi’ pula hanyalah sekadar arus kecenderungan manusia yang terbawabawa
oleh segolongan manusia kerana ingin meniru dan mengikuti manusia lain.
Adapun prinsip dan usul itu ialah landasan di mana keadaan dan perubahan zaman mesti
mengikutinya dan bukan sebaliknya.
Apa yang dikatakan ‘tradisi’ itu diibaratkan sebagai tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di
tengah-tengah pemikiran masyarakat yang merupakan rumput-rumput yang merbahaya yang mesti
dicabut dan dikikis sebersihnya dan kepala pemikiran manusia.
PENYIKSAAN
Puak Quraisy begitu melampau dan bersangatan menentang RasuluLlah dan sahabat-sahabatnya. Antara
apa yang diceritakan oleh ‘Abdullah bin ‘Amru bin A1’As: “Ketika Nabi SallLlahu ‘alaihi Wasallam
bersembahyang di Ka’bah, ‘Aqabah bin Abi Muit datang mencekik baginda dengan bajunya, kemudian
Abu Bakar datang memegang kepala bahunya sambil menolaknya dan RasuluLlah dan berkata: “Kenapa
engkau hendak membunuh manusia yang mengaku dan mengucap “Tuhanku ialah Allah.” Satu lagi apa
yang diceritakan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar: “Ketika Nabi sedang sujud bersembahyang di tengah tengah
puak Quraisy, datanglah ‘Aqabah bin Abi Muit membawa najis sembelihan melempar ke atas belakang
RasuluLlah, menyebabkan RasuluLlah tidak mengangkat kepalanya dan sujud sehingga datanglah
puterinya Fatimah radiyallahu‘anha membuang najis-najis tadi sambil bertanya kepada ‘Ali siapa yang
melakukan demikian. Di ketika yang lain pula Baginda terpaksa menanggung berbagai-bagai kejian dan
maki-hamun ketika berjalan di tengah-tengah mereka dan diketika melalui di hadapan kelab-kelab
mereka.
Sahabat-sahabat RasuluLlah ridhwanuLlahi ‘alaihim ajma’in telah mengalami seribu satu
penyiksaan, sehingga terdapat di antara mereka mati kerana penyiksaan yang melampaui batasan
manakala setengah yang lain pula buta dan cacat anggota dan sebagainya. Penyiksaan yang sedemikian
rupa tidak sedikit pun melemahkan semangat keimanan mereka dengan agama Allah. Dalam soal ini
kiranya hendak kita memperkatakan secara mendalam mungkin tidak sempat, memadailah Setakat
membawa apa yang telah diceritakan oleh Bukhari dan Khabbab bin A1-’Arat: “Aku datang menemui
RasuluLlah, baginda sedang meletakkan kepalanya berbaring berbantalkan pakaiannya di bawah
lindungan Ka’bah. Di kala itu kami tengah mengalami penyiksaan yang amat sangat, lantas aku berkata
kepada RasuluLlah: “Wahai RasuluLlah kenapa tidak tuan hamba memohon daripada Tuhan untuk
sekelian?” Baginda terus bangun dan duduk dengan muka yang merah dan berkata:
“Sesungguhnya mereka yang terdahulu daripada kamu pemah diganyang dengan penyakar-penyakar besi
hingga ketulang dan urat sadar, tapi sebiji padi pun mereka tidak berganjak dan ada pula di antara mereka
dibelah kepala dengan gergaji namun demikian mereka tetap juga tidak mengubah pendirian mereka,
biarlah Tuhan sempurnakan perkara ini (agama Islam) sehingga manusia yang berjalan dan Sari’a’ ke
Hadhralmaut tidak akan gentar dan takut sesuatu melainkan Allah.
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Fiqh Al-Sirah 1
53
Apa yang terlintas di otak kepala mereka yang membaca kisah penyiksaan RasuluLlah dan sahabatnya
yang beranika rupa itu ialah satu pertanyaan: “Kenapakah Nabi dan sahabatnya rela menanggung segala
azab sengsara dan penyiksaan sedang mereka ini dalam kebenaran? Kenapa pula Tuhan tidak melindungi
mereka? Tidakkah mereka mi askar-askarNya dan RasuluLlah pula penda’wah dan pejuang ke jalanNya.”
Untuk jawapannya, sifat pertama bagi manusia sebagai penghuni duma ini ialah “mukallaf” di
mana dia mesti melaksanakan segala perintah dan suruhan-suruhan Allah yang berat dan susah.
Berda’wah di dalam agama Islam dan berjihad untuk meninggikan kalimat Allah adalah sebahagian
daripada kerja kerja mukallaf. Suruhan taklif pula adalah di antara sifat-sifat kehambaan terhadap Allah;
tidak bererti kehambaan kita terhadap Tuhan tanpa suruhan dan perintah daripadaNya. Kehambaan
manusia terhadap Allah faktor yang wajib bagi ketuhanan Allah Subhanahu Wata’ala, dan tidak bererti
keimanan seseorang tanpa mengetahui kehambaannya terhadap Allah.
Kehambaan membawa kepada taklif (iaitu tunduk kepada suruhan) sedangkan taklif pula
membawa kepada menanggung beban dan melawan hawa nafsu. Untuk yang demikian maka kewajipan
setiap hamba Allah di duma ini ialah melaksanakan dua perkara yang terpenting:
Satu: Berpegang dengan pengajaran Islam dan mendirikan masyarakat Islam yang sejati.
Dua: Mengharungi sebarang kepayahan dan menghadapi segala kesusahan serta membelanjakan
harta kekayaan untuk mencapai tujuan di atas.
Allah Subhanahu Wata’ala mewajibkan kita mempercayai dan beriman dengan tujuan matlamat
dan saranan di samping itu juga dipinta melalui jalan-jalan yang penuh dengan onak-onak dan merbahaya
untuk mencapai tujuan dan matlamat tadi.
Kalaulah Tuhan mahu nescaya mudah sahaja bagiNya untuk menegakkan sebuah masyarakat
Islam tanpa bersusah payah, tapi keadaan yang seumpama ini tidaklah pula membuktikan perhambaan
manusia akan dirinya kepada Allah ‘Azza wajalla dan tidak menunjukkan yang ianya telah bersabung
nyawa, mengorbankan harta-bendanya di hari pertama ia beriman dengan Allah dan tidaklah
menunjukkan yang ianya telah mengenepikan segala hawa nafsunya demi untuk memberi dedikasinya
yang sepenuh kepada RasuluLlah. Tanpa ujud segala galanya ini maka tidaklah wujud perbezaan di antara
mu’min sejati dengan munafiq dan di antara benar dengan dusta.
Segala kesusahan yang dihadapi oleh pejuang-pejuang dan penda’wah kalimah Allah demi untuk
menegak satu masyarakat Islam yang sejati adalah sunnah dan suratan Ilahi sejak dipermulaan sejarah
lagi, yang di dalamnya tersemat tiga rahsia dan hikmat:—
Pertama: Sifat kehambaan dan ke’abdian manusia terhadap Allah ‘Azza wajalla, seperti yang
ditegaskan oleh Allah:
( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( 56
Yang bermaksud:
“Dan tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka men yembahKu.”
(Surah A1—Zariyat 51:56)
Kedua: Sifat taklif tanggungjawab adalah sebahagian dan sifat ke’abdian, setiap lelaki mahupun
perempuan yang sudah baligh berakal dan dewasa adalah bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu
Wata’ala untuk mempraktikkan syari’at syari’at Islam ke atas dirinya dan melaksanakan peraturan—
peraturan Islam di dalam masyarakatnya. Dalam usaha mencapai tujuan ini ia terpaksa mengharungi
lautan penderitaan maka dengan ini barulah terlaksana apa yang dikatakan taklif itu
Ketiga: Menampakkan kebenaran mereka yang benar dan kedustaan mereka yang mendusta,
kalau dibiarkan manusia mengaku Islam dan cintakan ALlah sekadar di lidahnya sahaja maka tidak
wujudlah perbezaan di antara sibenar dengan sipendusta, tetapi kepahitan dan pencarobalah yang
membezakan antara yang benar dan yang berdusta. Memang benar apa yang telah ditegaskan oleh Allah
di dalam kitab suciNya A1-Qur’an yang berbunyi:—
Fiqh Al-Sirah 1
54
الم ( 1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَآُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ( 2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
( وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ( 3
Yang bermaksud:—
“Aliff Laam Mum. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan
“Kami telah beriman”, sedangkan mereka tidak akan diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah
menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang
yang dusta”.
(Surah A1-’Ankabut 29:1 — 3)
TegasNya lagi di dalam surah yang lain:—
( أأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ( 142
Yang bermaksud:—
“Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum bagi Allah orangorang
yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar”.
(Surah Ali-’Imran 3:142)
Sekiranya inilah sistem dan sunnah Allah ke atas hambaNya, hatta ke atas Anbiya’Nya sekali pun,
justeru demikian maka tidak ada rombakan dan perubahan keatas sistem dan sunnah Allah itu. Demi itu
maka RasuluLlah telah menempuh segala penyiksaan. Para Anbiya’ dan Rasul-rasul yang terdahulu
disiksa dan diduga, begitu juga para sahabat RasuluLlah diduga dan disiksa malah di antara mereka ada
yang mati dan ada yang cacat. Namun demikian mereka ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu
Wata’ala.
Sekarang kita telah mengetahui kesengsaraan setiap Muslim itu dalam usaha menegakkan
sesebuah masyarakat Islam. Oleh itu ketahuilah bahawa perkara itu bukanlah pancaroba dan sengsara
yang menyekat pejuang-pejuang dan mencapai matlamatnya seperti yang difahami oleh setengah-tengah
manusia. Tetapi pancaroba dan sengsara tadi adalah galangan-galangan yang telah sediakan oleh Tuhan
untuk mereka-mereka yang ingin berjihad dan ingin membuktikan keimanannya; mereka yang telah
ditentang dan terkandas.mati syahid maka merekalah orang-orang yang sebenarnya telah mencapai tujuan
membuktikan keimanannya.
Oleh yang demikian maka tidak seharusnya setiap Muslim itu terasa putus asa sekiranya bertemu
dengan halangan dan dugaan di dalam perjalanannya untuk mencapai matlamat jihadnya, malah
sebaliknya harus setiap Muslim merasa hampa dan putus asa sekiranya perjuangannya tidak menempuh
sebarang cabaran dan halangan.
Perhatikanlah ayat ini baik—baik:—
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
( وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ ( 214
Yang bermasud:—
“Apakah kamu menyangka dapat memasuki syurga dan tidak didatangkan (diujikan) kamu
sebagaimana (diuji) mereka-mereka yang terdahulu dan kamu, mereka ditempuh kesusahan dan
kesulitan, terasa (bumi ini) bergegar sehingga mereka yang beriman bersama sama Rasul
berkata: “Bila lagi pertolongan dan Allah? Rasul berkata: Bahawa sesungguhnya pertolongan
Allah itu dekat.”
(Surah A1-Baqarah 2:214)
Fiqh Al-Sirah 1
55
Kita dapat melihat kenyataan ini dengan jelas sekali mélalui peristiwa Khabbab bin Al-’Arat
RadhiyaLlahu ‘anhu ketika mengadap RasuluLlah setelah disiksa di mana anggota badannya hangushangus
meminta daripada RasuluLlah supaya berdo’a dan meminta pertolongan Allah agar mereka
berjaya dalam perjüangan’ Apa yang telah dijawab oleh RasuluLlah (yang bermaksud)
“Kalau engkau terasa pelik dan ganjil tentang azab sengsara yang kamu tempuhi itu ketika
kejalan Allah maka percayalah itulah jalanNya. Inilah sistem dan sunnah Allah untuk sekelian
hambaNya yang beriman denganNya, percayalah bahawa mereka yang terdahulu pernah
dicakar-cakar badan mereka dengan penyakar besi, tetapi keimanan mereka tetap tidak
berganjak.”
Memang salah sekali sekiranya engkau menyangka yang azab sengsara itu tanda dan alamat
kehampaan, putus asa dan kegagalan tetapi yang sebenarnya itulah kemenangan yang bersalurkan dugaan
dan pancaroba. Allah akan menolong agama sehinggalah dapat seseoragn itu berjalan dan San’a’ ke
‘Hadhralmaut tanpa takut sesuatu kecuali Allah sahaja.
Inilah rahsia mengapa RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam pernah menyampaikan berita baik
kepada sahabatnya, iaitu Allah membuka negeri Rom dan Farsi untuk mereka. Sungguhpun demikian dua
empayar tadi tidak terbuka kecuali setelah wafatnya RasuluLlah beberapa ketika. Andaikata RasuluLlah
itu semulia dan sekasih-kasih makhluk di sisi Allah mengapa pula tidak dibuka dua Empayar tadi semasa
hidup baginda, tanpa memberi peluang kepada salah seorang sahabatnya mencatat namanya di dalam
sejarah perjuangan lantaran berjaya membuka Farsi dan Rom itu?
`Sebenarnya orang Islam seluruhnya di masa itu belum lagi menggadai nyawa mereka sepenuhnya untuk
menawan negeri Syam dan ‘Iraq dan nilai kemenangan mesti dibayar dengan harga yang setimpal.
Persoalan yang sebenar, kemenangan (membuka sesebuah negara itu bukanlah di tangan RasuluLlah atau
di bawah arahannya atau kerana Tuhan kasih dan sayangkan baginda. Bukan sedemikian, sebaliknya
persoalannya ialah setiap Muslim yang mengaku dirinya Muslim beriman dengan Allah dan RasulNya
wajiblah membuktikan keimanannya dengan usaha dan tenaga, rela menerirna tawaran Tuhan untuk
menukar syurga dengan jiwa raga dan harta benda mereka: Firman Allah berbunyi:
إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
( التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 111
Yang bermaksud:
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu‘min diri dan harta mereka dengan
memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu membunuh atau
terbunuh.”
(Surah A1-Taubah 9:111)
RUNDINGAN DAN TAWARAN
Menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisyam daripada Ibnu Ishaq bahawa pada satu masa ‘Utbah Bin
Rabi’ah salah Seorang pembesar Quraisy yang bijak dan jauh pandangannya telah menawar kepada
Quráisy semasa di kelab mereka dengan katanya: “Wahai sekalian umat Quraisy, mahukah kamu
sekiranya aku pergi bertemu Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam untuk menawarkan beberapa
tawaran semoga beliau menerimanya dan dengan demikian kita tidak lagi terancam dengan seruan agama
baru itu.” Mereka sebulat suara bersetuju dengan pendapat ‘Utbah tadi, “Memang tepat dan benar sekali
pendapat saudara itu dan jalankan segera”, jawab hadirin. Dengan tidak membuang masa ‘Utbah pun
tibalah di rumah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan disambut baik oleh Nabi Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam, ‘Utbah pun membuka hasrat hati dan kaumnya: “Wahai anak saudaraku,
sebagaimana kita ketahui bersama bahawa engkau adalah sedarah sedaging dengan kami, berasal dan
keturunan dan baka yang mulia dan seperti yang diketahui ramai, bahawa engkau telah membawa suatu
Fiqh Al-Sirah 1
56
ajaran baru, memecahkan kaum puak kita di samping engkau selalu mengolok-olokkan dan
memperbodohkan penyembahan berhala. Mahukah sekiranya aku tawarkan beberapa perkara, semoga
engkau dapat menerima sebahagian darinya. Maka RasuluLlah SailaLlahu ‘alaihi Wasallam pun berkata
kepadanya; Katakan, ya Abal-Walid, saya cuba mendengarnya.
Maka berkatalah ‘Utbah: “Sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan
harta kekayaan maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu sehingga kamu menjadi seorang
yang lebih kaya-raya dan kami, sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan maka kami
sekalian bersedia bila—bila masa melantik engkau sebagai ketua kami, sekiranya engkau ingin menjadi
raja, yang demikian pun kami bersedia juga untuk mempertabalkan engkau sebagai raja kami dan
sekiranya segala tawaran tadi semuanya engkau tolak mentah-mentah maka yang terakhir sekali kami
bersedia membelanjakan harta kekayaan kami untuk mencari tabib untuk merawat engkau hingga
sembuh.”
Setelah itu RasuluLlah menjawab dengan katanya: “Apakah sudah habis segala hasrat yang
hendak dicurahkan itu?” Jawab ‘Utbah: “Ya.” Maka sambung RasuluLlah, “sekiranya deniikian maka
dengarkanlah dariku pula (RasuluLlah membaca beberapa ayat-ayat A1-Qur’an dan Surah Fusilat) :-
حم ( 1) تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ( 2) آِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَآْثَرُهُمْ
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ( 4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَآِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ
( 5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِآِينَ ( 6 )
Yang bermaksud:
“Ha Mim. Diturunkan dart Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang menjelaskan
ayat-ayat dalam bahasa ‘Arab, untuk kaum yang mcngetahui. Yang membawa berita gembira dan
membawa peringatan tetapi kebanyakan mereka berpaling (daripadanya) mereka tidak mahu
mendengar. Mereka berkata, “Hati kami berada di dalam tutupan (yang menutup) apa yang kamu
seru kamu kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding,
maka bekerjalah kamu sesungguhnya kami bekerja pula. “Katakanlah: Bahawasanya aku
hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu
adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah padajalan yang lurus menuju kepadaNya dan
mohonlah apa pun kepadaNya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang
mempersekutu kanNya”.
(Surah Fusilat 41:1 — 6)
“Utbah pun mengikuti (mendengar) bacaan RasuluLlah itu hingga sampai pada ayat:
( فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ( 13
Yang bermaksud:
“Jika mereka berpaling maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti
yangmenimpa kaum ‘Ad dan Thamud.”
(Surah Fusilat 41:13)
‘Utbah pun menutup mulut Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan tangannya
memohon supaya berhenti bercakap kerana terpaku dengan ayat yang penuh ugutan itu.
‘Utbah pun kembali kepada sahabat-sahabat lalu ia ditanya: “Apakah pengkhabarannya,” jawab ‘Utbah.
“Demi Sesungguhnya belum pernah aku dengar lagi barang sesuatu sepertimana aku dengar hari ini,
ianya bukan sya’ir, bukan jampi, seloka, sihir dan bukan gurindam biarawan. Wahai kaum Qu raisy
sekelian! dengarlah cakapku ini, berilah peluang kepada Muhammad, biarkanlah dengan usahanya itu.
Demi Tuhan sesungguhnya apa yang kudengar tadi adalah suatu berita yang teristimewa. Andaikata apa
yang digambarkan oleh Muhammad terhempap ke atas kamu maka tidak ada orang lain hanya
Muhammad saja yang boleh melepaskan kamu, dan andaikata Muhammad boleh menonjol diri di
Fiqh Al-Sirah 1
57
kalangan bangsa ‘Arab maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan
kamu jua.”
Jawab mereka: “Demi sesungguhnya engkau pun juga telah diperdaya oleh Muhammad dengan
kelancaran lidahnya.” Jawab ‘Utbah pula: “Apa yang kukatakan tadi adalah pendapatku tentang
Muhammad dan pendapat kamu terserahlah kepada kamu sekelian.”
Al-Tabari dan lbnu Kathir serta periwayat yang lain menceritakan: Beberapa orang musyrikin
termasuk di antaranya Al-Walid Bin Al-Mughirah dan Al-’As bin Wail telah datang menemui
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam di rumahnya di mana mereka sekelian telah menawar kepada
baginda hendak menyerahkan wang kekayaan mereka kepada Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
sehingga menjadi manusia yang paling kaya di antara yang lain dan menawarkan juga untuk
mengahwinkannya gadis jelitawan ‘Arab. Kedua tawaran itu meminta ditukarkan dengan satu syarat
sahaja iaitu memberhentikan sikap penentangannya terhadap orang ‘Arab dan penyembahan berhala serta
memberhentikan kecamannya terhadap adat tradisi yang mereka warisi dan datuk nenek terdahulu. Bila
saja segala tawaran itu ditolak mentah—mentah oleh Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan
sebagai usaha diplomatik mereka yang terakhir ialah menawarkan supaya Nabi Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam bertolak ansur sehari menyembah berhala dan di hari yang lain pula mereka beramairamai
menyembah Tuhan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam tetapi tawaran ini juga telah
ditolak oleh Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan sebagai keterangan lanjut di dalam soal
ini maka Tuhan menceritakan kepada kita yang bermaksud:
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ( 1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ( 2) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ( 3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ( 4) وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ
( مَا أَعْبُدُ ( 5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ( 6
“Katakanlah “Hai orang-orang kafir, Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu
bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang
kamu sembah. Dan kamu (pula) tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.”
(Surah al-Kafirun 109:1 — 6)
Pembesar—pembesar Qurai tidak berputus asa dengan usaha mereka. Sekali lagi mereka datang
beramai-ramai menemui Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam mengemukakan kepada baginda
apa yang pernah ditawarkan oleh ‘Utbah bin Rabi’ah dahulu, menawarkan kepadanya untuk memegang
jawatan sebagai penganjur bangsa ‘Arab, kekayaan dan mengemukakan persediaan dan kesanggupan
mereka untuk mencari tabib atau dukun sekiranya Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dirasuk
oleh jin dan syaitan dengan syarat yang dahulu juga.
Semuanya itu dijawab oleh RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan katanya: “Sebenarnya aku
ini tidak ada kena mengena dengan apa yang kamu suarakan tadi, segala apa yang aku bawa ini bukan
dengan bertujuan mencari harta kekayaan dan pangkat dan kekuasaan, tetapi Tuhan telah mengutuskan
aku untuk kamu sekelian di samping itu diturunkan Kitab Suc kepada aku dan Tuhan telah menyuruh aku
menyampaikan berita yang menakutkan dan mengembirakan, kewajipanku Semata-mata menyampaikan
apa yang telah dipertanggungjawabkan ke atasku, sekiranya kamu terima maka itu adalah habuan kamu
untuk dunia dan akhirat dan kalaulah kamu tolak, tidak ada lain hanya bersabarlah sahaja sehingga
Tuhan menjatuhkan hukumanNya di antara aku dan kamu sekelian.”
Setelah perbincangan berlarutan dan tawar-menawar pun berlanjutan tetapi Nabi Muhammad
SaflaLlahu ‘alaihi Wasallam tetap dengan pendiriannya dan sebagai kata yang terakhir dan pihak Quraisy:
“Apa yang telah sampai kepengetahuan kami tentang seorang yang tinggal di Al-Yamamah bernama “Al-
Rahman” dialah yang telah mengajar engkau segala-galanya ini, sesungguhnya kami tidak percaya
langsung dengannya, segala-galanya telah kami usahakan setakat daya dan upaya kami dan sebagai kata
yang terakhir dan kami untuk kau iaitu kami tidak akan biarkan engkau begitu sahaja, dan pilihlah antara
dua; kalau tidak engkau yang membinasakan kami maka kamilah yang akan memusnahkan engkau; itu
Fiqh Al-Sirah 1
58
sahaja. “Dengan kata-kata itu mereka pun berangkat pulang tanpa sesuatu pun yang tercapai.[ Tahzib
Sirah Ibnu Hisyam dan Kitab Sirah yang lain.]
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Di dalam kisah yang dibentangkan sebentar tadi dapat dilihat dua pertanda yang nyata, tiap satu pertanda
mengandungi butir-butir penting:
Pertanda Pertama: Mempamerkan kepada kita sejauh manakah keaslian da’wah Nabi Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan mendedahkan satu perkara tentang tujuan dan norma-norma suci yang
dituju ke arahnya oleh Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam berbanding dengan tujuan yang
pernah diperlaung-laungkan oleh pendukung dogma-dogma yang lain.
Apakah RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam tetap seperti manusia lain yang mengandung
maksud ada udang di sebalik batu? Apakah da’wahnya sekadar menjadi batu loncatan kepada kekuasaan
dan kekayaan? Apakah da’wahnya juga bertujuan mencapai taraf ke penganjuran yang lebih tinggi?
Apakah da’wahnya suatu manifestasi suara bathinnya yang telah mengalami penyakit dalam?
Segala tekaan dan tuduhan-tuduhan ini hanyalah antara helah-helah yang direka-reka oleh
penyerang-penyerang ideologi yang profesional dan seteru-seterunya Islam. Andaikata Nabi Muhammad
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam menjadikan da’wahnya tadi sebagai batu loncatan ke arah kekayaan, kekua
saan dan perkara—perkara lain lagi nescaya sudah lama Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
menjadi presiden atau maharaja bangsa ‘Arab. Tetapi peristiwa-penstiwa yang bersejarah dalam riwayat
hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu adalah bekalan pelindung (lali) terhadap
sebarang ancaman dan seteru-seteru Islam. Peristiwa-penstiwa ini juga merupakan penangkis yang
strategik terhadap serangan penyerang-penyerang ideologi yang ganas, menyebabkan mereka lemah
untuk mencari sendi-sendi yang lemah dan sendi-sendi kehidupan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi
Wasallam.
Oleh kaum Quraisy telah merangka beberapa ramalan dan kemungkinan cuba melagang beberapa
siri percubaan tawar menawar dengan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam. Sebenarnya mereka
telah terasa lebih dahulu yang Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu tidak akan meninggalkan
da’wahnya dan tidak akan tertipu dengan tawaran kaum Quraisy itu. Kesemuanya ini merupakan hikmat
Ilahi yang suci agar sejarah sendiri dapat mencabar sesiapa sahaja yang cuba memasukkan jarum—jarum
dan kuman—kuman was—was dan syak wasangka terhadap Islam.
Krimar dan Van Ploten berfikirjuga hendak mencari jalan untuk menusuk tikaman hasad-dengki
terhadap keagongan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan Islam tetapi oleh kerana tidak ada
satu pun yang membolehkan mereka menyerang Islam, maka dengan pejam—pejam mata dan membabi
buta menuduh bahawa Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam semata—mata bertujuan mencari
pangkat dan kekayaan walaupun tuduhan dan kecaman mereka terdampar dan tersungkur ke batu
kebenaran dan hakikat Islam.
Tidakkah pernah di suatu masa dahulu di mana Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
masih hidup lagi, ‘Utbah bin Rabi’ah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi
Wasallam dan menawar kepada baginda beberapa keistimewaan yang belum pernah ditawar kepada
sesiapa pun yang terdahulu. Tawaran ini sedikit pun tidak menggerak hati kecilnya supaya menggadai
da’wahnya malah selepas itu sanggup pula menahan seksaan kaum Quraisy.
Sekiranya da’wah Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam semata-mata bertujuan mencari
pangkat sudah tentu Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam tidak akan men jawab kepada mereka
yang menawarkan kekayaan dan habuan habuan dunia itu dengan katanya: “Kedatanganku ini bukanlah
untuk mencari harta benda, kemuliaan dan kekayaan dan. kamu, tetapi Tuhanlah yang telah
mengutuskan aku ini untuk kamu disamping itu diturunkannya Al-Qur’an, dan telah di
pertanggungjawabkan aku untuk rnenyampaikan benita gembira dan menakutkan. Sekiranya kamu
terirna apa yang aku anjurkan ini maka itu adalah nasib dan habuan kamu di dunia dan akhirat dan
sekiranya karnu tolak, maka tidak ada jalan lain untuk kau hanyalah bersabar hingga Tuhan rnenjatuh
hukum antara aku dan kamu sekelian.”
Fiqh Al-Sirah 1
59
Bila memandang keadaan penghidupan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasalam seharian
adalah tepat dan persis dengan percakapannya, kehidupannya seharian adalah praktikal dan teori
percakapannya, penolakan Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam terhadap tawaran kaum Quraisy
bukan setakat bibir dan lidah sahaja tetapi segala—galanya adalah dan hati nuraninya. Makanan dan
minuman baginda adalah mudah dan ringkas dengan erti kata yang sebenar. Keadaan penghidup annya
tidak lebih dan keadaan simiskin.
‘Aishah pernah meriwayatkan dalam Al-Bukhari katanya: Rasulullah telah wafat dan tidak ada
suatu pun yang boleh di makan oleh yang hidup hanya sebahagian roti, aku makan separuh darinya
sehingga tertinggal begitu lama.
Dalam satu hadith yang lain pula Anas RadhiyaLlahu ‘anh menceritakan di dalam Al—Bukhari
katanya: “Belum pernah RasuluLlah memakan di dalam hidangan talam hinggalah baginda wafat, dan
tidak pernah memakan roti yang baik hinggalah baginda wafat.”
Cara RasuluLlah hidup mudah dan sederhana, samada pakaian, makanan atau alat kelengkapan
rumah baginda. Baginda hanya tidur di atas tikar anyaman sahaja dan belum pernah meletak tubuhnya ke
atas hamparan yang lembut-lembut. Pernah di suatu hari isteri-isterinya termasuk ‘Aisyah datang
beramai-ramai menemui baginda untuk mengadu hal tentang kemiskinan yang mereka rasai di samping
memohon tambahan belanja rumah untuk membeli alat-alat kelengkapan persiapan dan pakaian agar
mereka tidak kurang ataupun sekurang-kurangnya sama dengan perempuan sahabat. RasuluLlah terpegun
dengan penuh kemarahan dan sepatah pun tidak dijawabnya. Lepas itu turunlah ayat Qur’an yang
berbunyi:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن آُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ( 28 ) وَإِن آُنتُنَّ
( تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ( 29
Yang bermaksud:
“Hai Nabi, katakanlah isteri—isterimu “Jika karnu sekalian mengingini penghidupan dunia dan
perhiasannya, maka marilah supayaku berikan dan mut’ah (ialah satu pemberian yang diberikan
kepada perempuan yang di ceraikan menurut kesanggupan suami — penterjemah)
dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan)
Allah dan RasulNya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan
bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar.
(Surah al-Ahzab 33:28 — 29)
RasuluLlah pun membaca dua potongan ayat ini dan memberi peluang untuk mereka pilihan
antara hidup dunia yang penuh dengan anika kesenangan dan kemewahan ataupun mengutamakan
penghidupan di samping RasuluLlah dengan segala kemudahan, maka dipilihnya penghidupan di samping
RasuluLlah (tafsir Ibnu Kathir dan yang lain).
Apakah dengan ini masih terdapat lagi kepala-kepala dan akal-akal yang masih sangsi terhadap
keNabiannya. Dengan Segala keterangan tadi masih terdapat orang yang cuba menuduh dan mengatakan
bahawa da’wah RasuluLlah itu bertujuan untuk mencari dan mencapai pangkat yang lebih tinggi dan
kekayaan serta kesenangan dunia.
Pertanda Kedua: Menggariskan kepada kita titik-titik dan perenggan-perenggan yang telah
dipegang oleh RasuluLlah. Apakah boleh engkau mengikut sebarang polisi untuk menjalankan da’wah
Islamiyyah. Apakah Tuhan memberi engkau peluang untuk memiih sebarang jalan asalkan boleh sampai
ke matlamat suci dengan ertikata tujuan mengharuskan saranan.
Tidak sedemikian.... Sebenamya syari’ah Islamiyyah telahpun menyediakan jalan—jalan dan
cara—cara seperti mana disediakan tujuan dan matlamat. Engkau tidak boleh mengambil sebarang jalan
untuk mencapai matlamat, kecuali jalannya dan mengikut jalan dan liku-liku yang telah digariskan.
Segala hikmat dan polisi dalam da’wah Islamiyyah di dalam bentuk dan bingkai yang telah dirumuskan.
Fiqh Al-Sirah 1
60
Dalilnya baru sebentar kita sajikan. Kemungkinan satu soalan melayang masuk ke dalam kepala
kita iaitu tidakkah boleh tercapai tujuan dan matlamat seandainya RasuluLlah menerima tawaran puak
Quraisy kepada baginda untuk menjadi ketua dan presiden bangsa ‘Arab di kala itu, kemudian dan situ
baginda menyalur dan memasukkan da’wah Islamiyyah. Lebih-lebih lagi pangkat kerajaan dan keketuaan
itu boleh memberi satu tekad kepercayaan kepada jiwa manusia. Perhatikanlah selepas satu perampasan
kuasa di mana satu golongan berjaya menyingkir rejim yang lama, penganjur ideologi ini sering
mengambil kesempatan semasa kekuasaan di tangannya untuk menyalur-masukkan ideologi dan dogmadogma
mereka.
Tetapi Nabi SallaLlahu ‘alaihi Wasallam tidak rela melalui jalan yang seumpama itu, malah jalanjalan
itu adalah bertentangan sekali dengan konsep da’wah Islamiyyah.
Sekiranya cara dan jalan ini harus dan boleh untuk mengendalikan polisi yang benar dan suci itu
maka tidak ada bedanya di antara benar yang tegas dan kebenarannya dengan pembohongan yang
membungkus kepalsuannya. Kalau sedemikian juga maka seringlah penganjur da’wah yang benar dengan
buaya-buaya dan hantu raya ideologi.
Kemuliaan dan kebenaran adalah asas utama dan tiang seri kepada saranan, tujuan dan matlamat
ugama Islam. Tujuan dan matlamat adalah sepenuhnya diasaskan oleh kebenaran dan kemuliaan, begitu
juga saranan dan perjuangan Islam seluruhnya adalah bertulang belakang atau berteraskan kebenaran dan
kemuliaan.
Di dalam suasana yang tertentu penganjur da’wah Islamiyyah mesti berkorban, berjihad dan
menggadaikan nyawa kerana jalan dan saranan perjuangan mereka tidak boleh dibelok-belokkan
mengikut sekehendak hati.
Memang salah sekali sekiranya kita menganggapkan bahawa tujuan utama dan da’wah ialah
melicin dan memudah kan perjalanan da’wah atau menghindarkan teruk dan penat lelah. Sebenarnya
tujuan dan rahsia hikmat dan da’wah ialah mengambil sesingkat jalan untuk sampai kepada pemikiran
manusia. Ini bererti sekiranya perjuangan da’wah tadi menempuh halangan dan rintangan maka di kala itu
penda’wah mestilah menggunakan kebijaksanaan mereka dalam memperkemaskan diri untuk berjihad,
mengorbankan segala harta dan jiwa raga demi da’wah Islamiyyah. Kebijaksanaan ertinya meletakkan
sesuatu sesuai pada tempatnya.
Di sinilah perbezaan di antara polisi dan kebijaksanaan dengan putar belit dan perbezaan di antara
kebijaksanaan merancang dan menyerah sebelum berjuang.
Di dalam satu peristiwa di mana RasuluLlah begitu tertarik hati sekali dengan kesungguhan
setengah-setengah puak Quraisy untuk mendapatkan butir-butir dan keterangan lanjut mengenai agama
Islam. Baginda Rasul di kala itu dengan penuh minat menghurai dengan panjang lebar tentang agama
Islam. Ini membawa baginda tidak menghiraukan kedatangan seorang sahabat yang cacat dan tidak
mengambil berat tentang persoalan yang dikemukakan oleh ‘Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang
cacat itu dengan alasan hendak dijawabnya di satu masa yang lain.
Peristiwa yang demikian menyebabkan penurunan ayat yang berbunyi:
Yang bermaksud:—
( عَبَسَ وَتَوَلَّى ( 1) أَن جَاءهُ الْأَعْمَى ( 2
“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta
kepadanya.”
(Surah ‘Abasa: 80:1 — 2)
Polisi RasuluLlah yang diambilnya dalam peristiwa ini adalah satu polisi yang salah dan
bertentangan dengan polisi da’wah Islamiyyah. Polisi ini ataupun ijtihad ini meskipun dapat
menyampaikan ke matlamat yang suci tetapi bertentangan sekali dengan lunas da’wah Islamiyyah. Jalan
yang seumpama ini mengandungi unsur-unsur diskriminasi dan melukakan perasaan seorang Muslim
Fiqh Al-Sirah 1
61
yang lemah. Walaupun polisi dan cara ini pada lahirnya bertujuan menarik orang musyrikin tetapi
sebenarnya salah dan tidak dipinta oleh syara’ sama sekali.
Penegasannya tidak sesiapa pun boleh mengubah perjalanan dan konsep perjuangan Islam
mengikut apa yang dipandang baik, tetapi saranan dan neraca nilai perjuangan Islam mempunyai ruangbatasnya
yang tersendiri. Dan tidak boleh dianggap sesuatu polisi yang bijak dengan ertikata yang
sebenarnya seandainya polisi tadi tidak diikat kemas—kemas mengikut daerah dan sempadan prinsip dan
susila syari’at.
Pertanda Ketiga: Di mana kita dapat mengambil pengajaran iaitu pendirian RasuluLlah
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam terhadap permintaan kaum Quraisy sebagai syarat untuk mereka mengikuti
baginda dan pendirian baginda telah disokong oleh Allah Subhanahu Wata’ala. Untuk itu maka Allah
telah menurunkan FirmanNya sebagaimana para mufassirin menyebutkan:
وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا ( 90 ) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلالَهَا
تَفْجِيرًا ( 91 ) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء آَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً ( 92 ) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ
( تَرْقَى فِي السَّمَاء وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا آِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ آُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ( 93
Yang bermaksud:
Dan mereka berkata: “Kami sekali—kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan
mata air dan bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu
kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit
berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana kamu katakan atau kamu datangkan Allah dan
malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dan
emas, atau kamu naik kelangit dan sekali-kali kami tidak mempercayai kenaikanmu itu hingga
kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca” Katakanlah: “Maha suci Tuhanku,
bukankah aku ini hanya seorang manusia menjadi Rasul?”
(Surah Al—Isra’: 17:90 — 93)
Sebab Allah tidak memaqbulkan permintaan mereka ini bukanlah kerana RasuluLlah tidak diberi
mu’jizat selain dan Al—Qur’an sebagaimana yang disangka oleh setengah-setengah golongan.
Sebenarnya Allah Subhanahu Wata’ala mengetahui bahawa mereka menuntut ini kerana kekufuran dan
sifat-sifat keras kepala di samping mengejek-ngejek RasuluLlah kerana cara dan jenis permintaan mereka
menerangkan serta membayangkan maksud mereka. Andainya Allah mengetahui apa yang mereka tuntut
itu benar dan yang mereka niat itu baik serta mereka berusaha mempastikan tentang kebenaran Nabi
SallaLlahu ‘alaihi Wasallam nescaya Allah perkenankan permintaan mereka tetapi hal Quraisy dalam
perkara ini sama dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam FirmanNya:
( وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاء فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ( 14 ) لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ( 15
Yang bermaksud:
“Dan jika seandainya Kami membukakan kepada mereka salah satu dan (pintu-pintu) langit, lalu
mereka terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata: “Sesungguhnya pandangan
kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir”.
(Surah al—Hijr: 15:14 — 15)
Sekiranya saudara mengetahui perkara ini barulah saudara meyakini bahawa tidak ada
percanggahan di antara perkara ini dengan apa yang telah dikurniakan Allah untuk NabiNya dengan
mu’jizat-mu’jizat yang banyak, di mana akan kita huraikan dengan lebih lanjut, Insya’Allah.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar