Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Latar Belakang Lahirnya Khilafah Bani Abbasiyah II


Banyak golongan berpendapat kejatuhan Baghdad pada tahun 656 H menandakan berakhirnya kejayaan Islam.   Tahun 657 H dan 658 H berlalu di mana dunia Islam tidak memiliki seorang khalifah pun.   Namun, takdir dan kehendak Allah mengatakan sebaliknya.   Dua tahun selepas kejatuhan Baghdad, panglima Mongolia menghantar surat kepada panglima pasukan Mesir, satu-satunya negeri Islam yang selamat dari serangan bangsa Mongol, sama ada dari serangan Hulagu Khan ataupun serangan Timur Lenk.  Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasan dinasti Mamalik.

            Surat itu mengandungi ancaman bangsa Mongol kepada bangsa Mesir, yang meminta Mesir membuka pintu dan menyerah diri pada kekuasaan Mongolia.   Kalau Mesir enggan, pasukan Mongolia akan menggunakan paksaan untuk masuk ke Mesir.  Panglima perang Mesir pada ketika itu ialah seorang lelaki soleh bernama al-Muzhafar  Saifuddin Qathaz.  Surat itu terus dikoyakkan oleh Qathaz di hadapan utusan panglima perang Mongolia.1


            Qathaz kemudiannya menyiapkan pasukan untuk menghadapi serangan bangsa Mongol.  Pasukan Qathaz bersatu dengan pasukan para ulama yang diketuai oleh Imam Izuddin bin Abdissalam.  Imam Izuddin dan para ulama berjaya menggerakkan rakyat untuk berjihad.   Mereka juga mengajak seluruh rakyat dan para tentera bertaubat, menjauhi yang haram dan mengikhlaskan niat untuk berjihad, hanya untuk Allah SWT.   Maka kekuatan para tentera, politik, ilmu dan imam pun bersatulah.2

            Pasukan Qathaz mula bergerak pada bulan suci Ramadhan.  Allah mentakdirkan yang mereka berhadapan dengan tentera Tartar di Ain Jalut, Palestin, pada hari Jumaat 25 Ramadhan 658 H, dua tahun selepas kejatuhan Baghdad.  Pada hari itu, tentera Islam berjaya mengalahkan pasukan Tartar dalam peperangan yang sentiasa diingati oleh bangsa Tartar, iaitu Perang Ain Jalut.   Segala Pujian hanya untuk Allah.3

            Setelah tentera Islam berjaya menewaskan  tentera yang sebelum itu tidak pernah dikalahkan, Allah memberikan kemenangan lain kepada kaum Muslimin, suatu kemenangan yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa pun.  Bangsa Mongol yang selama ini sentiasa menang dalam peperangan, menduduki berbagai negeri dan memiliki kekuatan yang sangat besar, akhirnya masuk Islam atas kehendak dan pilihan mereka sendiri.   Pada  mulanya, bangsa Mongol memeluk agama Islam hanya sebagai   simbol tanpa pengamalan yang sebenarnya, tetapi akhirnya mereka melaksanakan ajaran Islam dan malah mendirikan beberapa pemerintahan Islam di berbagai penjuru dunia.4

            Keadaan ini menjadi semakin sesuai bagi dinasti Mamalik   melakukan berbagai reformasi dalaman.   Antara reformasi yang terpenting dan yang menjadi babak baru dalam sejarah Islam ialah pelantikan al-Mustanshir sebagai khalifah.  Dia berasal dari keturunan Bani Abbas yang berjaya menyelamatkan diri dari serangan bangsa Mongol.  Dengan demikian, pemerintahan Abbasiyah yang hancur di Baghdad berjaya dibangkitkan semula oleh dinasti Mamalik, dengan menjadikan Kaherah sebagai pusatnya.5

            Pelantikan al-Mustanshir sebagai khalifah Abbasiyah II berlangsung pada 13 Rejab 659 H di Kaherah.  Nama khalifah diletakkan pada mata wang dan doa-doa dilakukan di setiap masjid.  Khalifah juga diberikan gelaran al-Musthanshir Billah.  Penduduk menyambut perlantikannya itu dengan gembira.  Setiap hari Jumaat, khalifah mendirikan solat Jumaat dan sekaligus menjadi khatib dan imamnya.6

            Penetapan Kaherah sebagai pusat pemerintah Kerajaan Bani Abbasiyah II menjadikan Kaherah, yang sebelum ini berperanan sebagai jalur perdagangan di antara Asia dan Eropah, lebih penting.   Ini adalah kerana Kaherah menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropah.  Pada masa ini, pemerintah memulakan hubungan dagang dengan Perancis dan Itali melalui jalur perdagangan itu.   Di samping itu, jaringan pengangkutan dan konmunikasi antara kota, laut dan darat juga mula dibangunkan.

            Di bidang ilmu pengetahuan pula, Mesir mula menjadi taman yang subur dengan perkembangan para-para ilmuwan Islam.   Sejarah mencatat yang banyak bidang ilmu pengetahuan berkembang pada masa ini, seperti sejarah, kedoktoran, astronomi, matematik, ekonomi dan juga ilmu agama.   Menurut catatan sejarah lagi,   pemerintahan Abbasiyah II melahirkan tidak kurang dari 203 fukaha, sufi dan ahli falsafah.

            Dalam ilmu sejarah, tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi dan Ibnu Khaldun.  Dalam ilmu astronomi pula, nama Nashiruddin at-Tusi adalah nama yang terkenal.  Nama Abul Faraj al-Ibri dikenali dalam bidang matematik.  Dalam ilmu kedoktoran,   Abu Hasan Ali an-Nafis ialah penemu susunan peredaran darah dalam paru-paru manusia, Abdul Mun’im ad-Dimyathi ialah doktor haiwan dan ar-Razi, perintis dalam bidang psikoterapi.  Dalam bidang ilmu agama, ada as-Suyuthi dan Ibnu Hajar al-Asqalani dan ramai lagi ilmuwan lainnya.7   Manakala dalam ekonomi, di antara nama  yang dapat dikumpulkan ialah Ibnu Taimiyah (661-728 H / 1263-1328 M), asy-Syatibi (wafat 790 H / 1388 M), Ibnul Qayyim (691-751 H / 1292-1350 M), Ibnu Khaldun (732-808 H / 1332-1404 M) dan al-Magrizi (776-845 H / 1364-1441 M).

            Di samping itu, pada masa Kerajaan Bani Abbasiyah II, berlaku juga banyak kemajuan dalam bidang pembinaan.   Ramai arkitek didatangkan ke Mesir untuk membina sekolah-sekolah, rumah-rumah dan masjid-masjid yang indah.

            Kerajaan Bani Abbasiyah II, yang mempunyai 18 khalifah, memimpin umat Islam selama 264 tahun (659-923 H).

0 komentar:

Posting Komentar