Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Kegiatan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah            Wilayah Islam yang semakin luas sehingga mencapai hampir dua pertiga dunia dan diikuti pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan memberi kesan yang besar pada perkembangan ekonomi pada masa itu.  Satu sistem ekonomi telah dikembangkan untuk mengatur semua kemajuan peradaban tersebut.   Di antara para khalifah Bani Umayyah yang memberikan sumbangan bagi kemajuan ekonomi Islam ialah Mu’awiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (685-705 M), Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dan Umar bin Abdu Aziz (717-720 M).

            Sumbangan empat khalifah Bani Umayyah di atas dalam memajukan ekonomi tercatat dalam sejarah seperti berikut :32

 
1.                  Khalifah Mu’awiyah mengeluarkan polisi untuk menetapkan bayaran gaji tetap kepada tentera , mencetak wang, melakukan perkembangan birokrasi seperti fungsi mengumpulkan cukai, fungsi pentadbiran, mendirikan pejabat-pejabat yang lengkap dengan berbagai kemudahan.  Di samping itu, beliau juga melakukan pengawalan angkatan tentera perang dan mengembangkan jawatan Qadhi (hakim) sebagai jawatan profesional.
  1. Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam pula banyak mengembangkan pemikiran yang serius dalam hal penerbitan dan pengaturan wang dalam masyarakat Islam.  Perkara ini berlaku disebabkan oleh permintaan pihak Rom yang mahu Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim dari mata wangnya.   Pada masa itu, bangsa Rom mengimport dinar Islam dari Mesir.  Akan tetapi, permintaan itu ditolak oleh Khalifah Abdul Malik.   Malah, beliau mencetak mata wang Islam sendiri dengan kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim pada tahun 74 H (659 M) dan mengedarkannya ke seluruh wilayah Islam, dan melarang penggunaan mata wang lain.  Dia juga menjatuhkan hukuman (ta’zir) kepada sesiapa yang melakukan pencetakan mata wang di luar percetakan negara.   Selain daripada itu, dia juga memperbaiki sistem pentadbiran pemerintahan dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi pentadbiran pemerintahan Islam.
3.         Khalifah Al-Walid, putera Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, meneruskan kejayaan yang telah dicapai oleh bapanya, dengan melakukan lebih banyak pembangunan.   Dia membina rumah-rumah untuk orang cacat.   Semua pekerja yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan diberi gaji tetap oleh negara.33   Khalifah Al-Walid membina jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya.  Di samping itu, beliau juga membina kilang-kilang, bangunan-bangunan pemerintahan dan masjid-masjid yang megah.
4.         Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan ishlah (reformasi) sepanjang pemerintahannya  - yang hanya berlangsung selama 30 bulan – untuk semua perkara yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.  Dia memulakan ishlah itu dengan dirinya sendiri dan juga kaum keluarganya.  Kemudian barulah diteruskan kepada masyarakat sehinggalah ke seluruh negara.  Langkah ishlah yang dilakukannya dicatat dalam sejarah seperti yang berikut :

            Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan gaya hidup mewah dan suka berpoya-poya.   Setelah dilantik menjadi khalifah, dia menjalani kehidupan yang soleh dan hanya mahu mengambil apa yang menjadi haknya.  Beliau juga menyerahkan semua hartanya yang berlebihan kepada baitul mal dan hidup dalam kesederhanaan.
           
            Harta yang diserahkan itu termasuklah tanah-tanah kebun di Maghribi, berbagai sumbangan yang diterimanya di Yamamah, Mukaedes, Jabar al-Wars, Yaman dan Fadak.  Dia juga menyerahkan cincin berlian pemberian al-Walid.   Sepanjang pemerintahannya, dia tidak mengambil sesuatu pun dari baitul mal, termasuklah pendapatan fai’ yang memang sudah menjadi haknya.

            Umar bin Abdul Aziz menetapkan gaji para pekerja sebanyak 100 hingga 200 dinar.   Mereka juga dilarang melakukan sebarang pekerjaan sampingan.   Dia juga melantik pekerja berdasarkan ketakwaan dan sikap profesional mereka. 

            Semasa dilantik menjadi khalifah, dia mengatakan bahawa melakukan perbaikan dan meningkatkan kedudukan negeri yang berada dalam wilayah Islam adalah lebih baik dari menambah perluasannya.34   Ini bererti dia memberi keutamaan kepada pembangunan dalam negeri.   Dia juga menjaga hubungan baik dengan pihak pembankang dan memberi hak kebebasan beragama kepada penganut agama lain.   Umar memiliki sifat melindungi dan menumpukan perhatian dalam meningkatkan kemakmuran dan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.  Pada masa pemerintahannya, dia memperkenalkan polisi ekonomi  daerah dan juga memberi jaminan sosial kepada masyarakat.

Kegiatan Ekonomi pada Masa Bani Umayyah
Mu’awiyah memberi gaji tetap kepada para tentera, mencetak mata wang, mengawal angkatan tentera, dan menjadikan jawatan Qadhi (hakim) sebagai jawatan profesional.

Abdul Malik bin Marwan bin Hakam mengembangkan pemikiran yang serius dalam hal penerbitan dan pengaturan wang dalam masyarakat Islam.

Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam membina rumah-rumah untuk orang cacat, jalan-jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain, kilang-kilang, bangunan pemerintahan dan juga masjid-masjid yang indah dan megah.

Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi atas semua perkara yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mulia.  Dia memulakan langkah ishlah itu dengan dirinya sendiri dan diikuti dengan kaum keluarganya, kemudian masyarakat sehinggalah negara.

            Daripada semua perkara yang disebutkan di atas, perkara paling menonjol semasa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ialah ‘kembalinya’ syariat Islam dengan segala ketinggian dan kesempurnaannya untuk men-shibghah (mewarnai) seluruh aspek kehidupan.   Inilah kejayaan yang berjaya diraih oleh seorang insan bernama Umar bin Abdul Aziz.  Dalam masa kurang dari 30 bulan, dia berjaya menyelesaikan segala masalah yang ada, untuk kemudian bangkit membimbing masyarakatnya di atas landasan syariat Islam sehingga Allah mengurniakan kepada pemerintahannya kemenangan dan keberkahan, sesuai dengan janji Allah yang berbunyi :

            “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…”  (Surah Al-A’raaf [7] : 96).

            Menjadikan shibghah Allah sebagai warna kehidupan – inilah yang menjadi rahsia kegemilangan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.  Dan ini jugalah yang melahirkan ijma’ kaum Muslimin untuk menetapkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai Khulafur Rasyidin kelima setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib r.a.

            “Shibghah Allah.  Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah?  Dan hanya kepada-Nya-lah Kami mengabdi”  (Surah Al-Baqarah [2] : 138).

0 komentar:

Posting Komentar