Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

PERJALANANN NABI MUHAMAD YANG PERTAMA KE NEGERI SYAM DAN USAHA MENCARI REZEKI HALALDalam usia dua betas tahun bapa saudara Baginda Abu Talib membawa bersama-samanya ke Negen
Syam (Syria). Ketika mereka sampai di suatu tempat yang dikenali dengan
“Basra”, mereka telah bertemu dengan seorang paderi yang bernama “Buhaira”, seorang yang bijak
mengenai Kitab Injil dan agama Nasrani (Kristian). memerhati Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi
Wasailam kemudian bertanya kepada Abi Talib, katanya: “Budak ini anak tuan hambakah? Lantas
dijawab oleh Abi Talib; Kenapa tidak! Ya, budak ini anakku. Oleh kerana Abu Talib terlalu kasih dan
sayang kepada RasuluLlah sejak dahulu lagi maka beliau menyebut-nyebut baginda sebagai anaknya.
Kemudian Buhaira menegaskan; “Bapa budak ini tidak mungkin masih hidup.” Abu Talib menjawab;
“Sebenarnya budak ini anak saudaraku, bapanya meninggal ketika ia masih dalam perut ibunya”. Paderi
tadi menambah; “Memang benar apa yang engkau ceritakan kerana segala—galanya tercatat dalam Injil
dan di sini ingin saya memberi nasihat iaitu supaya segeralah engkau membawanya pulang sebab
kalaulah ternampak oleh orang-orang Yahudi mereka akan mengancam nyawanya kerana anak saudaramu
ini di masa muka nanti akan membawa suatu perkara besar dan agung.” Maka Abu Talib pun segeralah
pulang ke Mekah bersama RasuluLlah SallaLlahu‘alaihi Wasallam.

(1) Diringkaskan dan Sirah Ibnu Hisham: 1/180, dan diriwayatkan juga oleh Al-Tabari dalarn “Tarikh Al-
Tabari”: 2/287, juga oleh Al-Baihaqi dalam Al-Sunan, juga oleh Abu Na’im dalam “A1-Hulliyah”.
Kedapatan serba sedikit kelainan huraian dalam masing.
Selepas itu RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam mula memasuki gerbang kedewasaan dan
keremajaan. Bagmda mula bertungkus-lumus dan menyingsing lengan mencari rezeki halal, seharian
menternak kambing. RasuluLlah SallaLlahi ‘alaihi Wasallam menceritakan:yang bererti
“Dahulu pernah aku menternak kambing penduduk Makkah dengan upahnya beberapa Karat sahaja.
“masing riwayat, cuma Tirmizi saja yang menghuraikan riwayat ini secara panjang, mungkin beiau
melalui sanad-sanad yang mudah difaham, beliau berkata: bahawa riwayat ini adalah “Hadits Hasan
Gharib” tidak kita ketahuinya melainkan dengan cara ini”. Mengenai riwayat ini kata Abdul Rahman
Bin Ghazwan dalam “Al-Mizan”:“Dalam riwayat ini ada beberapa perkara yang boleh ditolak, Malik
telah menolak cerita dan Yunus Bin lshaq bahawa di masa dalam perjalanan ke Syam bersama Abu
Talib, baginda Nabi sudah hampir baligh” Kata Ibnu Saiyidun-Nas pula dalam “Al Matan”: ada sesuatu
yang boleh di tolak” (Rujuk” ‘Uyunul-Atsar” 1/43.) tetapi yang menjadi ganjil ialah Syeikh Nasir al-Din
Al-Albarn yang berkata mengenai ini dalam Fiqhus-Sirah karangan Al-Ghazali: bahawa sanad-sanad
riwayat ini adalah sahih Riwayat A1-Bukhari.
Allah telah mengawal dan mengawasi zaman keremajaan RasuluLlah SallaLlahu ‘alathi
Wasallam. Oleh itu Baginda tidak pemah menyeleweng seperti pemuda-pemuda lain dan berhubung
dengan hal ini Bagmda sendiri telah menceritakan kepada kita mathumnya:
Fiqh Al-Sirah 1
28
“Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar
orang-orang jahiliyyah, kecuali dua kali tetapi dielak dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wata ‘ala.
Lepas itu aku tak ingat ingat lagi hinggalah aku diutuskan. Di suatu ketika aku sedang berternak dengan
seorang pemuda lain di mana aku telah meminta beiau agar tolong melihatkan (menjaga) kambing
ternakanku sementara aku hendak pergi melihat-lihat di kota Makkah. Pemuda itu sanggup menunaikan
harapanku itu dan aku pun keluar sehingga akhirnya sampailah ke rumah pertama di Kota Makkah dan
aku mendengar permainan lantas aku pun bertanya apakah bunyi-bunyian itu. Orang memberitahuku
bahawa itulah keramalan dan pesta. Aku pun duduk hedak mendengar tetapi Tuhan (Allah) telah
menulikan (tidak dapat mendengar) sejurus telingaku menyebabkan aku terlena dan aku terjaga semula
bila sinaran cahaya matahari memancar ke mukaku. Aku pulang serta-merta menemui sahabatku tadi.
Beiau bertanya bagaimana halnya dengan diriku semalam. Aku pun menceritakan apa yang telah
sebenarnya berlaku. Dan di suatu malam yang lain sekali lagi aku meminta supaya membenarkan aku
keluar seperti dahulu tetapi sebaik sahaja aku sampai ke Makkah terus berlaku perkara yang sama
seperti dahulu ke atas diriku. Lepas itu aku tidak mencuba lagi. Riwayat Ibnul-Atsir, diriwayatkan juga
oleh Al-Hakim daripada Au Bin Abu Talib, katanya: Ini “Hadits Sahih” melalui riwayat muslim, juga
diriwayatkan oleh Tabram dan cerita ‘Ammar Bin Yasir.
PENGAJARAN DAN RENUNGAN
Cerita pertemuan RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dengan Buhaira semasa perjalanannya ke
Negeri Syam bersama ayah saudara bagind adalah satu-satunya hadith yang diriwayatkan oleh ramai para
‘ulama’ Al Sirah (sejarah Nabi). Hadith ini membuktikan kepada kita bahawa ahli kitab iaitu orang
Yahudi dan Nasrani sudahpun mengetahui tentang pengutusan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
melalui Kitab Taurah dan Injil yang telah menceritakan satu persatu tentang tanda-tanda dan
kedatangannya.
Mengikut apa yang tèlah diperihalkan oleh ahli sirah, orang-orang Yahudi Madinah pernah
menyebut-nyebut tentang kedatangan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam kepada puak ‘Aus dan
Khazraj dan bila dilahir sahaja mereka akan mengikuti dan beriman dengannya supaya dapat mereka
berperang dan menghancurkan orang-orang ‘Aus dan Khazraj seperti mana termusnahnya kaum ‘Ad dan
Iram kerana (pada waktu itu) Yahudi Madinah berselisih faham dan bermusuh-musuhan dengan dua puak
ini. Namun demikian setelah datangnya Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam, mereka eñggan
pula beriman denganNya. Kesemua ini diterangkan oleh Allah di dalam al-Quran:
وَلَمَّا جَاءهُمْ آِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَآَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ آَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ آَفَرُواْ
( بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ ( 89
Yang bermaksud:
‘Dan setelah datang kepada mereka A1-Qur’an dari Allah yang membenarkan apa yang ada
pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan nabi) untuk mendapat
kemenangan atas orang orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka orang yang telah
mereka ketahui (iaitu Muhammad SallaL lahu ‘alaihi Wasallam) lalu mereka engkar kepadanya.
Maka la‘nat Allahlah atas orang-orang yang engkar itu”.
(Surah A1-Baqarah 2: 89)
Al-Qurtubi menceritan bahawa Sayyidina ‘Umar RadiyaLlahu ‘anhu bertanya kepada ‘Abdullah
bin Salam Seorang paderi Yahudi yang telah memeluk Islam semasa diturunkan ayat:
( الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( 146
Yang bermaksud:
“Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al-Kitab (Taurat dan Injil) mengenal
Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di
antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka men getahui.”
Fiqh Al-Sirah 1
29
(Surah Al-Baqarah 2: 146)
Saiyyidina ‘Umar: “Tidakkah kamu mengetahui Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam itu
seperti mana kamu mengetahui anak—anak sendiri? Jawab Abdullah; “Ya memang begitu, malah lebih
daripada itu.” Katanya lagi: “Allah telah mengutus pembawa amanahNya dan langit untuk disampaikan
kepada pembawa amanahNya di muka bumi ini. Segala sifat-sifat RasuluLlah itu aku mengetahui lebih
terperinci sedangkan pengetahuan mengenai diri anak-anakku tidak aku tahu sepenuhnya.” Salman Al-
Farisi RadiyaLlahu ‘anhu seorang sahabat yang terkenal telah memeluk Islam kerana beliau mengetahui
sifat-sifat dan kedatangan RasuluLlah itu terlebih dahulu kerana semuanya tersirat dalam Injil dan
diperkatakan oleh paderi-paderi.
Segala-galanya ini tidaklah menunjukkan kepada kita bahawa kesemua ahli kitab percayakan
segala-galanya ini Pada hakikatnya ia adalah sebaliknya sebab kitab-kitab Injil yahg mereka baca
sekarang sudah tidak ada langsung menyebut tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifatnya kerana tokok,
tambah, tukar ganti sering dilakukan ke atas kitab ini oleh pihak paderi dan gereja. Perkara inmi telahpun
Tuhan (Allah) tegaskan di dalam Al Qur’an Al-Karim yang berbunyi:
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ( 78 ) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
( عِندِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا آَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ( 79
Yang bermaksud:
“Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak mengetahui Al Kitab (Taurat) kecuali
kebohongan belaka dan mereka hanya menduga-duga. Kecelakaan yang besarlah bagi orangorang
yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakannya “Ini adalah dan
Allah” (dengan maksud) untuk memperolehi keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka
kecelakaan besarlah bagi mereka kerana apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan
kecelakaan besarlah bagi mereka, kerana yang mereka kerjakan.”
(Surah Al-Baqarah 2: 78 — 79)
Berkenaan dengan pekerjaan RasuluLlah menternak kambing untuk mencari rezeki yang halal dan
mengenai limpahan kurnia Allah kepada keluarga Halimah Al-Sa’diyyah semasa RasuluLlah SallaLlahu
‘alaihi Wasallam tumpang tinggal bersama—sama mereka telah menampakkan secara jelas kepada kita
tentang kerja-kerja dan usaha-usaha yang diredhai dan dipinta oleh Allah dan hamba-hambanya yang
salih di dunia ini. Ya memang senang bagi Tuhan memewahkan penghidupan Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam tanpa mengeluar keringat pun dan tidak pula payah berternak kambing.
Suatu hikmat ilahi telah menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik harta ialah hasil dan
perusahaan sendiri demi untuk kebaikan masyarakat dan manusia seluruhnya dan seburuk buruk
kesenangan ialah kemewahan yang diperolehi tanpa kesusahan yang langsung tidak memberi sebarang
sumbangan kepada masyarakat.
Penda’wah Islamiyyah tidak mencerminkan sesuatu nilai pun sekiranya penghidupan sehanannya
bergantung kepada pemberian dan sedekah selepas berda’wah. Sebaik-baik jalan kepada penda’wah ialah
berdikari dan bergantung kepada sumber kewangan dan perusahaan sendiri tanpa menadah tangan
meminta dan manusia lain. Ini supaya tidak seorang pun terasa lebih bangga dengan pemberiannya
mengakibatkan pemberi itu tidak menghiraukan suruhan dan larangan yang akan dikenakan ke atasnya
nanti.
Walaupun segala—galanya ini tidak terlintas di fikiran RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
kerana baginda tidak mengetahui yang Allah Subhanahu Wata’ala memilihnya sebagai utusan dan
penda’wah Islamiyyah. Garis-garis kasar penghidupan RasuluLlah sebagai seorang Rasul ialah di antara
apa yang disalurkan Tuhan ke dalam hikmatNya yang bertujuan supaya latar belakang penghidupan Nabi
Muhammad tidak akan memberi kesan buruk atau memberi tindak balas yang negatif kepada
pekerjaannya selepas diutus nanti.
Fiqh Al-Sirah 1
30
Cerita ringkas tentang peliharaan Allah ke atas diri Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam
dari bala durjana dan dugaan sejak kecil hingga dewasa membuktikan kepada kita dua faktor yang
penting:
1. Muhammad SailaLlahu ‘alaihi Wasallam tetap seorang manusia biasa mempunyai sifat—sifat dan
naluri—naluri terdapat pada manusia—manusia lain. Ianya tetap sebagai Seorang pemuda yang penuh
dengan panca anika perasaan; gemarkan kepada kesenangan, hiburan, bersuka ria dan sebagainya.
2. Allah Subhanahu Wata’ala telah memelihara dan mema’sumkannya dan melakukan kekejian dan
sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seseorang penda’wah. Andaikata di sana tidak ada
pemeliharaan dan pema’suman namun demikian Nabi Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wa sallam tetap
tidak akan menjunamkan dirinya ke dalam lubuk kekejian kerana suara batin dan laungan hati
sanubarinya memberi amaran serta isyarat sebagai seorang yang telah disediakan oleh takdir untuk
menyempurnakan akhlak dan budi pekerti serta mendirikan asas syari’at Islamiyyah dan tidak seharusnya
melakukan perkara yang tidak senonoh serta keji.
Kedua faktor yang disebutkan tadi menunjukkan kepada kita yang RasuluLlah memang mendapat
bimbingan ilahi secara terus-menerus sedangkan mereka yang di sekelilingnya tetap dibawa arus biah
(keadaan). Tidak hairanlah mengapa RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam boleh melancarkan bahtera
remajanya di tengah gelombang jabiliyyah yang panas dan serba bengis itu. Kesemuanya ini
memperlihatkan kepada kita tanda keNabian yang disediakan demi untuk memikul bebanan
tanggungjawab. KeNabian juga tidak kurang peranan buat membentuk asas pertama ke arah peribadi,
kecenderungan jiwa, fikiran dan cara-cara menghadapi hidup.
Memang mudah bagi Tuhan untuk melahirkan Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam yang
telah dibersihkan dan segala sifat-sifat yang meruntunnya ke arah pemuasan hawa nafsu sehingga tidak
terasa langsung olehnya sebarang desakan dan tekanan dan dalam supaya meninggalkan kambing
ternakan kepada seorang kawannya agar dapat Baginda pergi ke salah sebuah rumah di Makkah untuk
mencari kumpulan yang bersuka ria dan berjaga hingga larut malam. Kalaulah Muhammad SallaLlahu
‘alaihi Wasallam dilahirkan sebegini keadaannya maka senanglah Baginda mengalami suatu pertentangan
dan kekusutan jiwa. Penyakit seumpama ini contohnya terdapat di setiap bangsa dan masa. Kalau
sedemikian ini maka peristiwa ini tidak lain melainkan peliharaan Ilahi yang mernelihara dan
membimbing kemudi kemahuan jiwanya. Hikmat ilahi mahukan supaya apa yang dikatakan bimbingan
Ilahi itu dapat ditunjukkan kepada manusia seluruhnya agar dengannya mudah mereka beriman dan
mengenepikan syak wasangka yang menyelubungi kepala dan hati mereka.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar