Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

Gambaran Umum Khilafah Bani Umayyah            Kekuasaan Bani Umayyah berlangsung selama lebih dari pada 90 tahun.   Ibukota negara dipindahkan dari Madinah ke Damaskus.  Sejarah  mencatat yang Khilafah Bani Umayyah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.   Pada masa inilah, pengekodan bebagai bidang ilmu dan bahasa dimulakan.   Pada zaman Bani Umayyah jugalah aktiviti penterjemahan oleh salah seorang pemimpin mereka, Khalid bin Yazid bin Mu’awiyah dimulakan.17

            Di antara 13 orang khalifah Bani Umayyah, tercatat lima khalifah yang mengakibatkan kemajuan besar.  Mereka ialah Mu’awiyah bin Abu Sufyan (661-680 M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (685-705 M), Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (705-715 M), Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) dan Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (724-743 M).18


            Menurut seorang orientalis Barta, C.E. Bosworth, tiga orang khalifah dari Bani Umayyah iaitu Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam memerintah di Damaskus selama lebih kurang 20 tahun.   Mereka adalah pemerintah kelas satu dan gemar mengamalkan gaya pemerintahan Yunani dan Parsi.19

            Seorang khalifah Bani Umayyah yang lain, iaitu Umar bin Abdul Aziz dilantik berdasarkan ijma’ (kesepakatan umat Islam) sebagai Khulafur Rasyidin kelima dan bapa kemodenan Islam abad pertama.20  Sebahagian daripada mereka malah menobatkan Umar bin Abdul Aziz sebagai ‘mahdi’ umat Islam.21  Lahirnya ijma’ itu bukan hanya kerana Umar bin Abdul Aziz rajin solat dan puasa, tetapi juga kerana sifatnya yang adil dan amanah terhadap wang rakyat.   Di samping itu, dia juga cekap dan mahir dalam bidang politik dan pentadbiran negara sehingga wujud kemakmuran dan kesejahteraan, walaupun tempoh pemerintahannya sangat singkat.22
           
            Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, Tunisia berjaya ditakluk.  Di sebelah timur pula, Mu’awiyah menguasai Khurasan sehingga Sungai Oxus dan Afghanistan.  Angkatan tentera lautnya juga melakukan ekspedisi ke kota Byzantium.

            Penguasaan ke bahagian timur kemudiannya diteruskan oleh Abdul Malik, yang menghantar tenteranya menyeberangi Sungai Oxus dan berjaya menawan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana dan juga Samarkhand.   Malah, bala tentera Abdul Malik juga sampai ke India dan berjaya mengusai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab, sampai ke Malta.

            Manakala penguasaan ke bahagian barat dilakukan secara besar-besaran pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik.  Al-Walid mempunyai empat panglima perang yang bertugas melindungi benteng Islam.  Mereka ialah Maslamah bin Abdul Malik, Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, Muhammad bin Al-Qasim dan Musa bin Nushair, yang bersama-sama dengan Thariq bin Ziyad berjaya menembusi gerbang Eropah untuk menakluk Andalusia.23

            Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, penguasaan diteruskan ke Perancis melalui Pergunungan Pyrenees.  Penaklukan ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi.

            Kejayaan menakluk wilayah-wilayah di timur dan barat membuatkan kekuasaan Bani Umayyah menjadi sangat luas.  Ia meliputi Sepanyol, Afrika Utara, Syria, Palestin, Jazirah Arab, Iraq, sebahagian Asia Kecil, Parsi, Afghanistan, India, Pakistan, Purkmenia, Uzbekistan dan juga Krigis di Asia Tengah.

            Pada masa pemerintahan Mu’awiyah, didirikan pejabat-pejabat rasmi dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan.   Pada masa ini jugalah angkatan bersenjata dikawal dan jawatan hakim (qadhi) mula berkembang menjadi kerjaya tersendiri.

            Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pula, didirikan rumah sakit pertama dalam Islam, khusus untuk pesakit kusta.  Para pesakit diberi nafkah dan dilarang keluar.24

            Dr. Musthafa as-Siba’i mencatat fenomena menarik pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang berkaitan dengan toleransi agama, yang memang menjadi salah satu keunggulan peradaban Islam sejak masa Rasulullah SAW lagi.  Semasa Bani Umayyah menakluk Damaskus, orang-orang Nasrani di sana sanggup memberikan sebahagian daripada gereja mereka, iaitu Gereja Agung Yohana kepada kaum Muslimin untuk dijadikan masjid.  Di kemudian hari, sebahagian daripada gereja itu dijadikan Masjid Jamek Bani Umayyah.25

            Fenomena menarik yang lain pada masa ini ialah adanya toleransi keagamaan dalam memberikan jawatan ataupun kedudukan penting dalam pemerintahan.  Sekolah-sekolah kedoktoran di Damaskus dan Baghdad banyak dibimbing oleh doktor-doktor Nasrani.  Ibnu Usal, seorang doktor Nasrani ialah doktor peribadi Mu’awiyah bin Abu Sufyan, dan Sir John ialah salah seorang daripada setiausaha peribadinya.26

            Khalifah Abdul Malik bin Marwan melantik Asnasius dan seorang Nasrani lain untuk memegang salah satu jawatan pemerintahan di Mesir.  Asnasius kemudiannya memegang jawatan yang lebih tinggi di Mesir dan memiliki kekayaan yang melimpah-ruah.   Di antara kekayaannya ialah 400 orang hamba, rumah-rumah, kedai, emas dan perak dalam jumlah yang besar.  Dia mendirikan sebuah gereja di Urfa dari hasil penyewaan 400 kedai yang dimilikinya.  Khalifah Abdul Malik juga memberi kepercayaan kepada Asnasius untuk mengajar adiknya, Abdul Aziz, bapa Umar bin Abdul Aziz yang kemudiannya menjadi gabenor Mesir.27

            Gambaran unik lainnya semasa pemerintahan Bani Umayyah ini adalah tentang kebebasan agama lain meraikan perayaan umum agama mereka.   Mereka bebas mengadakan perayaan itu di jalan-jalan raya dan dikawal oleh tokoh-tokoh agama yang memakai pakaian keagamaan mereka.  Pernah berlaku semasa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik, di mana Ketua Biskop Michael memasuki kota Iskandariah dalam perayaan yang meriah.  Di hadapannya, terdapat lilin-lilin, salib dan juta kitab Injil.28

0 komentar:

Posting Komentar