Categories

Lesson 6

Blog Archive

Follower

Statistik

RAHASIA PEMILIHAN SEMENANJUNG ‘ARAB SEBAGAI TAPAK PANCARAN AGAMA ISLAM


Sebelun kita memperkatakan sesuatu tentang sejarah hidup RasuluLlah SallaLlahu ‘alaihi Wasallam dan
Semenanjung ‘Arab di mana baginda hidup dan dipiih sebagai Rasul, ada baiknya kalau kita cuba
menyingkap hikmat-hikmat Allah, mengapa terpiihnya RasuluLlah dan bumi ini dan bangsa ‘Arab pula
sebagai pembawa ubor da’wah Islamiyyah.
Untuk mengetahui segala-segalanya pertama kita mesti mengetahui keistimewaan bangsa ‘Arab
dan perangai serta tata penghidupannya sebelum Islam dan keadaan muka bumi (geografi) dan
persekitarannya. Kemudian barulah kita membuat perbandingan dengan bangsa-bangsa yang hidup
sezaman dengannya seperti Romawi, Greek dan India termasuk adat resam, tatasusila dan keistimewaan
tamaddun mereka.
Pertamanya, marilah kita mengkaji secara sepintas lalu bangsa-bangsa yang hidup di sekitar tanah
‘Arab sebelum Islam:
Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang gagah iaitu
Parsi dan Romawi dan disenarai yang kedua pula ialah Greek dan India. Parsi di kala itu merupakan arena
pertarungan agama dan falsafah yang beranika corak. Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya
menganut agama Majusi (Zuradisy) yang mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan
ibunya, anak perempuannya atau adik dan saudara perempuannya.
Empera Yazdajrid kedua yang memerintah di pertengahan abad kelima Masihi telah berkahwin dengan
anak perempuannya. Bukan setakat itu sahaja malah tatasusila dan sopan-santun telahpun terpesong dan
garis-garis yang bersifat kemanusiaan.

Mengikut apa yang ditegaskan oleh Al Imam Al Shahrastani dalam kitabnya yang berjudul Al-
Milal Wa Al-Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum
wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya menjadikan
wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama, tidak ubah seperti air, api dan rumput di
mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan.
Seruan ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat dan karangan mereka yang memang
berhaluan demikian.
Kerajaan Romawi (Rome) pula begitu meluap-luap dengan jiwa dan semangat penjajahan dan
bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam (Syria) dan Mesir. Ia bergantung
penuh kepada kekuatan angkatan tenteranya dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam
rangka percubaan memodenisasikan agama Kristian untuk di sesuaikan dengan matlamat mencapai citacita
dan kemahuannya.
Negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucar-kacir dan negara Parsi, yang hidup
dengan segala kemewahan iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat
jelata. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala yang biasa dan telah
menjadi satu lumrah.
Greek tua pula tenggelam ke dasar lautan khurafat dan dongeng yang tidak memberi sebarang
faedah dan natijah yang berguna sama sekali. Negara India pula di kala itu menurut Professor Abul
Hassan Al Nadwi telah menegaskan bahawa ahli sejarah dan pengarang sebulat suara mengatakan yang
India dipermulaan abad keenam Masihi telah terlantar ke lembah kemerosotan agama, akhlak dan
kemasyarakatan. India bersama jiran tetangga dan saudaranya turut serta mengambil bahagian dalam
rnemerosotkan akhlak dan kemasyarakatan.
Fiqh Al-Sirah 1
12
Perlu kita ketahui bahawa anasir-anasir yang menyeret bangsa-bangsa ini kelembah kerosakan dan
perpecahan ialah kemajuan dan tamaddun yang berasaskan kepada mata benda (material) semata—mata.
Tamaddun ini telah tidak mengambil contoh-contoh ma’nawi dan akhlak yang sempurna sebagai landasan
dan asas kemajuan. Tamaddun dan kemajuan kebendaan dengan anika sebab-akibat yang timbul darinya
hanyalah tidak lebih dan satu jalan semata-mata iaitu satu jalan yang tidak dapat memberikan apa-apa
erti. Lantaran ketandusan fikiran yang waras dan contoh sempurna yang benar-benar dapat dihayati maka
tamaddun dan kemajuan yang dicapai itu telah membawa kehidupan manusia mengalir ke tasik
kecelakaan dan huru-hara. Sebaliknya jika ahli fikirnya mempunyai akal fikiran yang waras dan
pertimbangan yang saksama maka tamaddun dan kemajuan tadi merupakan jalan-jalan yang indah serta
mudah pula menuju ke arab kesenangan dalam semua corak dan aspek hidup. Biasanya perkara ini tidak
akan lahir kecuali melalui agama dan wahyu Ilahi sahaja.
Semenanjung ‘Arab di masa itu merupakan suatu kawasan yang tenang, jauh dan terpencil dan
gejala-gejala huru-hara tadi. Bangsanya langsung tidak pernah merasai kemewahan dan kemajuan seperti
Parsi; yang boleh membawa mereka ke arah kerosakan dan keruntuhan akhlak dan tidak pula mengagungagungkan
kekuatan tentera yang membolehkan mereka menjajah negara-negara di sekitarnya. Mereka
juga tidak menganut falsafah dan ideologi yang beranika ragam seperti Greek Tua yang menyebabkan
mereka menjadi mangsa kepada dongengan dan khurafat.
Tabi’at semulajadi mereka ini tidak ubah seperti suatu “bahan yang mentah” yang belum pernah
dilebur di mana-mana dapur dan dicorak di mana-mana acuan seolah-olah terbayang di layar penghidupan
mereka seorang manusia semulajadi yang bersih mempunyai kemahuan yang kuat ke arab pembentukan
manusia yang terpuji yang mempunyai sifat-sifat amanah, pemurah, suka menolong dan bencikan
kezaliman. Apa yang mereka perlu hanyalah pengetahuan yang dapat menyinari jalan-jalan ke arah
tersebut kerana mereka ini hidup dalam kejahilan yang gelap memekat. Kebanyakan mereka telah sesat
untuk sampai ke arah kemanusiaan yang sebenamya. Mereka membunuh anak perempuan kerana mahu
menjaga maruah, membelanjakan wang yang banyak dengan harapan mahukan kemuliaan dan berperang
sama sendiri dengan tujuan memper tahankan kehormatan.
Segala-galanya ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala di dalam Al—Qur’an:
وَإِن آُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ
Yang bermaksud;
“Dan sesungguhnya kamu sebelum hari ini adalah dari golongan orang-orang yang telah sesat”.
(Surah A1-Baqarah Ayat 198)
Penegasan ini lebih merupakan keuzuran dan kemaafan bagi mereka daripada penghinaan ke atas
mereka.
Ini adalah memandangkan bangsa-bangsa lain telah menggunakan tamaddun dan kemajuan
mereka sebagai alat ke arah kerosakan sedangkan mereka ini sedar malah merancang sedemikian.
Di samping semuanya ini, Semenanjung ‘Arab di segi ke dudukan muka buminya pula terletak di
pertengahan bangsa bangsa tersebut (iaitu Parsi dan Rome) yang bergolak di sekelilingnya.
Muhammad Al Mubarak seorang professor Mesir telah mengutarakan pendapat dengan katanya:
“Orang yang memerhati dan memandang kepada bangsa ‘Arab akan dapat melihat
bagaimanakah bangsa Arab boleh berdiri di masa silam di tengah-tengah dua tamaddun yang
melebar di kiri kanan. Di sebelah kirinya tamaddun barat yang keterlaluan telah cuba
menciptakan gambaran dan imej manusia dengan alirannya yang kering pucat tak berhias dan
tidak berjejas dengan hakikat keinsanannya. Di sebelah kanannya pula tamaddun kerohanian dan
kejiwaan yang melambung ke alam khayalan seperti yang terdapat di India, China dan
sebagainya.”
Setelah kita dapat menggambarkan hal keadaan bangsa ‘Arab dan semenanjungnya sebelum Islam
juga hal keadaan bangsa-bangsa lain yang mengelilinginya maka mudahlah bagi kita menyingkap di
sebaliknya apakah hikmat-hikmat Allah mengutuskan Rasul utusan di Semenanjung ‘Arab itu dan bangsa
Fiqh Al-Sirah 1
13
‘Arab pula merupakan golongan pertama buat merintis jalan—jalan ke arah penyebaran obor seruan
da’wah Islamiyyah yang kini telah dianuti oleh umat manusia di seluruh pelusuk alam.
Bukanlah sepertimana yang disangka oleh setengah-setengah golongan yang mengatakan bahawa
pengikut-pengikut agama yang sesat adalah sukar untuk mengubati jiwa mereka dan sukar memberi
tunjuk ajar kerana mereka ini ta’sub (fanatik) dan membanggakan keburukan, kehancuran dan
kemusnahan yang pada sangkaan mereka semuanya baik. Sedangkan mengubati dan memberi tunjuk ajar
kepada mereka yang sedang mencari-cari kebenaran lebih mudah kerana mereka ini sama sekali tidak
menafikan kejahilan mereka sendiri dan tidak pula membanggakan atau bermegah-megah dengan basil
tamaddun kerana mereka langsung tidak mempunyai tamaddun. Golongan ini paling mudah sekali untuk
diperbaiki dan diberi dorongan kepada mereka. Bagi kita bukanlah ini yang dikatakan hikmat Ilahi,
kerana penganalisaan yang seumpama ini hanya tepat kepada mereka yang mempunyai daya dan tenaga
yang terbatas sahaja, memilih yang senang dan meninggalkan yang susah kerana tidak mahukan penat
lelah.
Andaikata Allah mahu menjadikan pancaran da’wah Islamiyyah di mana-mana bahagian di Parsi
atau di Rome atau di India bersinar cemerlang maka sudah pasti pula Allah akan menyediakan
kemudahan dan cara-cara sehingga berjaya da’wahnya seperti mana yang berlaku di Semenanjung ‘Arab.
Soal ini tidak pula menjadi bebanan, kerana Allah Subhanahu Wata’alah Pencipta ‘alam semesta. Namun
hikmah Ilahiyyah memilih Semenanjung ‘Arab dan Rasul utusan itu tadi (seorang yang buta huruf tidak
boleh membaca dan menulis seperti mana yang diterangkan oleh Allah dalam Kitab SuciNya) agar
manusia seluruhnya tidak merasa syak wasangka terhadap keNabian dan keRasulanNya.
Sebagai penutup dan epilog kepada hikmah Allah ialah suasana persekitaran tempat RasuluLlah
diutuskan di mana di dalanmya wujud suatu biah (suasana) buta huruf juga dan jika dibandingkan dengan
bangsa-bangsa lain yang hidup di sekelilingnya mereka juga belum pemah dimasuki dan diracuni oleh
sebarang tamaddun, pemikiran dan kerumitan falsafah yang berserabut.
Di antara hikmat ilahi juga ialah menghindarkan perasaan syak wasangka manusia apakah
Muhammad SallaLlahu ‘alaihi Wasallam ini boleh membaca dan mempelajari kitab-kitab lama yang
mengandungi sejarah manusia purba dan tamaddun negara tetangga dan menghindarkan juga sangkaan
buruk terhadap Muhammad sekiranya dakwah Islamiyyah ini timbul di kalangan umat manusia yang
bertamaddun dan mempunyai falsafah seperti Parsi, Greek Tua atau Romawi. Sebabnya ialah sangkaan
buruk ini akan memberi suatu gambaran yang buruk iaitu dari siri tarnaddun dan falsafah yang terakhir
dalam bentuk tamaddun yang tulen serta kemas dengan perundangan yang lengkap.
Hikmah_hikmah Ilahi ini telahpun diterangkan dengan tegas dan jelasnya dalam Al—Qur’an:
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن آَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
( مُّبِينٍ ( 2
Yang bermaksud:.
“Dialah (A11ah) yang telah mengutuskan di kelompok buta huruf seorang utusan daripada
kalangan mereka ‘untuk,) menyampaikan kepada mereka ayat dan menjauhkan mereka daripada
syirik dan mengajar mereka kitab-kitab dan hikmat, dan sesungguhnya mereka itu dahulunya
dalam kesesetan yang amat sangat.”
(Al-Jumu’ah 62: 2)
Sudah kehendak Allah mengutuskan utusanNya yang buta huruf, begitu juga bangsa yang akan
timbul Rasul di kalangannya juga satu bangsa yang kebanyakannya buta huruf, agar mukjizat keNabian
dan syan’at Islam itu terjulang nampak dan jelas di antara dogma-dogma dan seruan manusia lain yang
beranika corak.
Di sana terdapat hikmat Ilahi yang lain, dan boleh diringkaskan seperti benkut:
1. Seperti yang diketahui di mana Allah Subhanahu Wata’ala telah menjadikan Baitul Haram itu tumpuan
dan kesejahteraan untuk umat manusia seluruhnya dan merupakan rumah yang pertama untuk manusia
Fiqh Al-Sirah 1
14
beribadat serta mempraktikkan rukun-rukun agama. Sesungguhnya lembah Makkah ini telah menjalan
dan melaksanakan seruan bapa para Anbiya’ iaitu Sayyidina Ibrahim ‘Alaihi sallam. Tepat dan kena pada
tempatnya di mana kawasan yang mulia ini menjadi muara seruan agama Islam yang pertama iaitu agama
Nabi Ibrahim dan juga tempat pengutusan Nabi yang terakhir “ “ Kenapa tidak?
Bukankah Nabi Muhammad ini dari keturunan Nabi Ibrahim ‘Alaihi sallam.
2. Di segi kedudukan ilmu alam maka semenanjung ‘Arab ini telah dipilih untuk bebanan tanggungjawab
da’wah Islamiyyah, kerana situasi dan kedudukannya di tengah tengah berbagai bangsa. Ini menyebabkan
penyebaran da’wah Islamiyyah di kalangan bangsa—bangsa dan negara yang di sekelilingnya tersebar
dengan mudah. Ini ternyata sekali bila kita mengkaji semula perjalanan da’wah Islamiyyah di zaman
permulaannya dan di zaman khulafa al Rashidin. Memang tepat seperti yang ditegaskan tadi.
3. Dan sebagai hikmat Ilahi juga yang menjadikan bahasa ‘Arab itu sebagai media da’wah Islamiyyah dan
bahasa yang pertama buat menerang dan mentafsirkan percakapan atau kalamullah ‘Azza wa jalla untuk
disampaikan kepada kita.
Kalau kita perhatikan dengan teliti tentang keistimewaan bahasa-bahasa diikutidengan saW
perbandingan dengan bahasa ‘Arab maka dengan jelas kita dapati yang bahasa ‘Arab mempunyai banyak
keistimewaan yang sukar didapati dalam bahasa-bahasa lain. Maka sudah layak baginya untuk menjadi
bahasa yang pertama dan utama untuk umat Islam di mana mereka berada.
Category: 0 komentar

0 komentar:

Posting Komentar